Dešimtadienio hidrometeorologinių sąlygų apžvalga

2023 m. birželio mėnesio pirmasis dešimtadienis

Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 14,4 °C (neigiama 1,1° anomalija): nuo 13,0–14,0 °C Šiaurės Lietuvoje ir Laukuvos apylinkėse (neigiama 0,7–2,0° anomalija) iki 15,0–16,2 °C Pietvakarių Lietuvoje, pamaryje ir Kuršių nerijoje (-1,0…0,3° anomalija) (1 pav.). Žemiausia oro temperatūra -1,3 °C registruota 3 d. Skuode. Aukščiausia oro temperatūra pasiekė pavojingo meteorologinio reiškinio – […]

2023 m. gegužės mėnesio trečiasis dešimtadienis

Gegužės mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 14,8 °C (teigiama 0,9° anomalija). Vėsiausia buvo šiaurės vakariniame pakraštyje, žemiau 14 °C, didžiojoj šalies dalyje buvo 14–15 °C (teigiama 0,2–1,4° anomalija), Pietų Lietuvoje, Kuršių nerijoje ir vietomis Žemaitijoje 15–16 °C (teigiama 0,8–2,0° anomalija), Ventės apylinkėse ­– 16,4 °C (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 25 […]

2023 m. gegužės mėnesio antrasis dešimtadienis

Gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 13,8 °C (teigiama 1,4° anomalija). Didžiojoje šalies dalyje buvo 13–14 °C (teigiama 0,5–2,5° anomalija), Pietvakarių Lietuvoje ir Aukštaitijoje, išskyrus šiaurės rytinę jos dalį – 14–15 °C (teigiama 1,1–2,5° anomalija), vėsiausia buvo šiaurės vakariniame pakraštyje, 12,5–13 °C (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 14 d. Jonavoje, 26,6 […]

2023 m. gegužės mėnesio pirmasis dešimtadienis

Gegužės mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 7,9 °C (neigiama 3,1° anomalija): nuo 6,7–7,0 °C šiaurės vakariniame pakraštyje ir Šeduvos apylinkėse iki 8,0–9,0 °C Pietvakarių Lietuvoje (neigiama 1,8–3,2° anomalija) ir 9,0–9,8 °C pamaryje ir Kuršių nerijoje (neigiama 1,1 ° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 10 d. Akmenėje, 21,0 °C, žemiausia – […]

2023 m. balandžio mėnesio trečiasis dešimtadienis

Balandžio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 9,6 °C (neigiama 0,4° anomalija). Vėsiausia buvo šiaurės rytiniuose rajonuose ir Šalčininkuose, 8,5–9,0 °C (neigiama 0,3° anomalija), kitur 9,0–10,0 °C (-0,7…0,2° anomalija), dalyje Centrinės ir Šiaurės rytinės Lietuvos bei kai kuriuose pietvakariniuose rajonuose pakilo iki 10,0–10,6 °C (-0,5…0,4° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 24 […]

2023 m. balandžio mėnesio antrasis dešimtadienis

Balandžio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 10,0 °C (teigiama 3,4° anomalija). Vėsiausia buvo rytiniame ir pietrytiniame šalies pakraštyje bei Žemaičių aukštumoje, Šeduvoje ir Joniškyje, iki 9,5 °C (teigiama 3,2–3,3° anomalija), didžiojoje šalies dalyje buvo 9,5–10,0 °C (teigiama 2,3–3,0° anomalija), šilčiausia buvo pajūryje ir pamaryje (išskyrus Nidą, kur buvo 9,5 °C), Alytuje ir […]

2023 m. balandžio mėnesio pirmasis dešimtadienis

Balandžio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo artima SKN, 4,9 °C (teigiama 0,1° anomalija). Vėsiausia buvo šiaurės vakariniuose rajonuose, 3,9–4,5 °C (-0,6…0,0° anomalija), didžiojoje šalies dalyje buvo 4,5–5,5 °C (-0,3…0,4° anomalija), Birštono, Jonavos ir Kauno apylinkėse temperatūra siekė 5,5–5,8 °C (teigiama 0,4° anomalija)  (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra 19,4 °C registruota 10 d. […]

2023 m. kovo mėnesio trečiasis dešimtadienis

Kovo mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 5,1 °C (teigiama 2,8° anomalija). Vėsiausia buvo Šiaurės vakarų Lietuvoje 3,9–4,5 °C (teigiama 1,3–2,4° anomalija), šilčiausia – Pietų Lietuvoje 5,5–6,4 °C (teigiama 2,9–4,0° anomalija), kitur 4,5–5,5 °C (teigiama 1,9–3,6° anomalija) (1 pav.). Žemiausia oro temperatūra registruota 30 d. Šalčininkuose -6,2 °C, aukščiausia – 23 d. Varėnoje, […]

2023 m. kovo mėnesio antrasis dešimtadienis

Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 2,8 °C (teigiama 2,0° anomalija): nuo 1,5–2,0 °C rytiniame pakraštyje (teigiama 1,8° anomalija) iki  3,0–4,0 °C Pietų ir pietvakarių Lietuvoje bei pajūryje (teigiama 1,6–2,4° anomalija). Didžiojoje šalies dalyje vidutinė dešimtadienio oro temperatūra buvo 2,0–3,0 °C (teigiama 1,1–2,4° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra 16,2 °C registruota […]

2023 m. kovo mėnesio pirmasis dešimtadienis

Kovo mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo -0,7 °C (neigiama 0,2° anomalija): nuo 0,0–1,5 °C pajūryje, pamaryje ir Kuršių nerijoje (-0,1… 1,1° anomalija) iki -1,0…-2,1 °C rytinėje šalies dalyje ir Žemaičių aukštumoje (neigiama 0,2–0,4° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 3 d. Pagėgiuose, 8,4 °C, žemiausia – 10 d. Molėtuose, -19,4 °C. […]