2021 m. rugpjūčio mėnesio antrasis dešimtadienis

Rugpjūčio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,2 °C (neigiama 0,5° anomalija): nuo 16,0 °C Žemaičių aukštumoje (neigiama 0,7° anomalija) iki 18,0–18,3 °C pajūryje (teigiama 0,4° anomalija) ir 18,8 °C Nidoje (neigiama 0,1° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 16 d. Pagėgiuose 29,1 °C, žemiausia taip pat 16 d. d. Molėtuose 8,1 °C.

 1 pav. Rugpjūčio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Rugpjūčio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje antrąjį rugpjūčio dešimtadienį buvo apie 44 mm (1,7 SKN). Mažiausiai kritulių registruota Pietų ir pietryčių Lietuvoje bei Nidos-Šilutės ruože (10–30 mm, 0,6–1,4 SKN), Žemaičių aukštumoje, Dotnuvos, Tabokinės ir Zarasų apylinkėse kritulių kiekis siekė 60–90 mm (1,8–3,7 SKN), daugiausiai prilijo vakariniam Žemaičių aukštumos šlaite 90–120 mm (2,9–3 SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių išmatuota Kartenos VMS (119 mm) ir Vėžaičių AMS (104 mm), mažiausiai – Guntauninkų VMS (13 mm) ir Vilniaus MS (15 mm). Registruoti 3 stichinio1 lietaus atvejai: 17 d. Dūkšte (54 mm) bei 18 d. Vėžaičiuose (52,4 mm) ir Kartenoje (52 mm). Taip pat šiomis dienomis bei 11, 16 ir 19 d. vietomis užfiksuoti pavojingo2 lietaus atvejai, daugiausia vakarinėje šalies dalyje.

 2 pav. Rugpjūčio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Rugpjūčio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Rugpjūčio antrąjį dešimtadienį vidutinis Saulės spindėjimo laikas Lietuvoje buvo apie 64 val. (0,8 SKN): nuo 47 val. Utenoje iki 75,5 Klaipėdoje val. (3 pav.).

 3 pav. Rugpjūčio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Rugpjūčio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

 

Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 18–21 °C, aukščiausia šiame gylyje kilo iki 22–30 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje kilo iki 22–26 °C.

Vertinant sausrą pagal TPI indeksą, stichinė sausra5 pirmąją dešimtadienio dieną buvo fiksuota dalyje Akmenės, Joniškio, Šiaulių r. savivaldybių teritorijų. Antrąją dešimtadienio dieną stichinė sausra iš šalies pasitraukė. Antrojo dešimtadienio metu pavojinga sausra4 šalyje nebuvo fiksuojama.

Antrojo dešimtadienio metu Kybartų apylinkėse sunoko obuolių, Utenos, Dotnuvos ir Vilniaus apylinkėse – slyvų vaisiai. Panevėžio apylinkėse pribrendo paprastojo erškėčio, Vilniaus apylinkėse  – liepos, Šilutės apylinkėse paprastosios ievos ir beržo sėklos. Ukmergės apylinkėse pradėjo gelsti juodųjų serbentų bei paprastosios ievos lapai.

Kauno MS antrąjį rugpjūčio mėnesio dešimtadienį fiksuotos vidutinės UVI indekso reikšmės, kurios vidutiniškai buvo 0,4 mažesnės už daugiametį (2001-2020 m.) vidurkį. Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė 4,6 buvo fiksuota 15 d., mažiausia – 2,9 17 d.

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS antrąjį rugppjūčio dešimtadienį (išskyrus 18-19 d.) vidutiniškai 4 % buvo didesnis už daugiametį (1993-2020 m.) vidurkį. Šį dešimtadienį 18-19 d. sutrikus Brewer MK III spektrofometro programos veiklai fiksuotas 2 dienų duomenų trūkis.  Aukščiausia BOK reikšmė fiskuota 11 d. 368 DU3 (nuokrypis 13 %), o mažiausias BOK rezultatas 309 DU vyravo 13 d. (nuokrypis –4 %).

 

 

 

1 stichinis lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 50–80 mm kritulių.

2 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–50 mm kritulių.

3 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.

4 Pavojingas meteorologinis reiškinys Sausra registruojamas, kai TPI indeksas skaičiuojamas laikotarpiui, kurio metu 30 parų vidutinė oro temperatūra buvo 5 °C ar aukštesnė, o TPI indekso 15 parų vidurkis mažesnis nei 3,5.

5 Stichinis meteorologinis reiškinys Sausra registruojamas, kai TPI indeksas skaičiuojamas laikotarpiui, kurio metu 30 parų vidutinė oro temperatūra buvo 5 °C ar aukštesnė, o TPI indekso 30 parų vidurkis mažesnis nei 3,5