2021 m. birželio mėnesio pirmasis dešimtadienis

Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,2 °C (teigiama 1,7° anomalija): nuo 16,2–16,5 °C siauruose šiaurės vakariniame ir pietrytiniame ruožuose (teigiama 1,7° anomalija) iki 17,5–18,1 °C Pietvakarių Lietuvoje, centriniuose rajonuose ir Biržų apylinkėse

 (teigiama 1,6–2,3° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 7 d. Alytuje 27,6 °C, žemiausia – 2 d. Varėnoje 3,2 °C.

 1 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje pirmąjį birželio dešimtadienį buvo apie 5 mm (1/3 SKN), tačiau pasiskirstymas buvo labai netolygus. Didžiojoje šalies dalyje jų kiekis neviršijo 5 mm (0–0,3 SKN), 5–15 mm kritulių registruota rytiniuose Žemaičių aukštumos šlaituose, dalyje Pietvakarių Lietuvos bei rytinėje šalies dalyje (0,3–1,2 SKN) ir tik 4 matavimo punktuose jų kiekis viršijo 15 mm: Telšiuose 16,9 mm (1,2 SKN), Leckavoje 17 mm (1,5 SKN), Vilniuje 21,1 mm (1,2 SKN) ir Rokiškyje 30,5 mm (2,5 SKN). Buvo registruoti du pavojingo lietaus1 atvejai: 8 d. Lankupiuose 17 mm ir 10 d. Rokiškyje 21,5 mm – visas šis kritulių kiekis iškrito per pusę valandos. Kritulių nebuvo Šilutėje, Guntauninkuose, Lankupiuose ir Puvočiuose, daugiausiai – Rokiškyje, 30,5 mm (2 pav.).

 2 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis

Birželio pirmąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 114 val. (1,1 SKN): nuo 97 val. Varėnoje ir Vilniuje iki 124 val. Šilutėje. (3 pav.).

 3 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Pirmąjį birželio mėnesio dešimtadienį ultravioletinės Saulės spinduliuotės (toliau – UVI) indekso reikšmės Kauno MS buvo vidutinės bei visomis dienomis (išskyrus 1-3 d.) neviršijo daugiamečio (2001-2020 m.) vidurkio. Aukščiausia UVI reikšmė (5,4) fiksuota 3 d. (daugiametį šios dienos vidurkį viršijo 0,3), o mažiausia (4,7) vyravo 7 d. (neigiamas 0,6 nuokrypis nuo šios dienos daugiamečio vidurkio).

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas pirmąjį birželio dešimtadienį Kauno MS vidutiniškai buvo 3 % aukštesnis už daugiametį (1993-2020 m.) vidurkį. Visomis dienomis (išskyrus 3 ir 6 d.) fiksuotos BOK reikšmės viršijo daugiametį vidurkį. Didžiausias BOK fiksuotas 1 d. 399 DU2 (10 % daugiau už vidutinį šios paros vidurkį), o mažiausias 353 DU vyravo 3 d. (1 % mažiau už vidutinį paros vidurkį).

Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 17–23 °C, aukščiausia šiame gylyje kilo iki 26–29 °C, Klaipėdoje iki 32 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje kilo iki 22–27 °C.

Vertinant sausrą pagal TPI indeksą, sausros šalyje nėra.

Meteorologinė vasara, arba laikotarpis, kai vidutinė paros oro temperatūra pakyla aukščiau 15 °C, šiais metais daug kur šalyje prasidėjo birželio 2 d., rytinėje šalies dalyje – birželio 3 d., tai yra vidutiniškai 1–2 dienomis anksčiau lyginant su SKN.

Pirmojo dešimtadienio metu daugelyje rajonų baigė žydėti avietės, vietomis juodieji bei raudonieji serbentai, kriaušės, obelys, pradėjo formuotis aviečių, juodųjų bei raudonųjų serbentų, vyšnių, slyvų, kriaušių ir obelų vaisiai.

 

1 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

2 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.