Hidroelektrinių tvenkinių vandens lygių duomenys

Hidroelektrinių savininkams nuo 2020-06-01 įsigaliojo pareiga realiu laiku nuotolinėmis duomenų perdavimo priemonėmis internete viešai pateikti tvenkinių, prie kurių įrengtos hidroelektrinės, vandens lygių svyravimų duomenis.

Vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“, (toliau – LAND 2-95) 422 p., Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba interneto svetainėje skelbia hidroelektrinių savininkų pateiktas internetinių svetainių nuorodas, kuriose prieinami tvenkinių vandens lygių duomenys, kaip tai nustatyta LAND 2-95 42.1 p. – vandens lygiai tvenkinyje ar patvenktame ežere ir jo žemutiniame bjefe kas valandą matuojami ir registruojami automatinėmis vandens lygių matavimo ir registravimo priemonėmis ir realiu laiku viešai pateikiami (saugomi) internete (.xlsx) arba (.ods) failų formatu. Duomenys turi būti prieinami (saugomi) ne trumpiau kaip vienus metus. Šie duomenys pateikiami pagal LAND 2-95 5 priedą.