2018 m. rugpjūčio mėnesio trečiasis dešimtadienis

Rugpjūčio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo 15,4–16,9 °C (teigiama 0,4–1,0° anomalija), Klaipėdoje 17,7° Nidoje 19,8 °C (atitinkamai teigiama 0,9 ir 1,2° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra siekė 26–31 °C. Žemiausia nukrito iki 5–10 °C, Nidoje 14 °C.

 1 pav. Rugpjūčio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Rugpjūčio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Kaip ir pirmuosius du dešimtadienius, taip ir šį krituliai pasiskirstė labai netolygiai: iškrito nuo 8–15 mm rytiniame Žemaičių aukštumos pakraštyje ir šiauriniuose šalies rajonuose iki 45–60 mm Pietų Lietuvoje ir Pagėgių apylinkėse (nuo 0,3 iki beveik 1,6 SKN) (2 pav.). Rugpjūčio 24, 25 ir 31 d. atskirose stotyse buvo registruoti pavojingo lietaus* atvejai

 2 pav. Rugpjūčio mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Rugpjūčio mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis

Rugpjūčio trečiąjį dešimtadienį Saulė spindėjo 68–90 val., ilgiausiai Pietų Lietuvoje ir pajūryje (3 pav.).

 3 pav. Rugpjūčio mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Rugpjūčio mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vertinant agrometeorologines sąlygas pagal hidroterminio koeficiento reikšmes, sausiau buvo Pasvalio, Joniškio, Pakruojo, taip pat Kėdainių, Varėnos ir Alytaus apylinkėse, kitur šalyje vyravo optimalios drėgmės sąlygos, o pavienėse Skuodo, Rietavo, Šilutės bei Jonavos apylinkėse fiksuotas drėgmės perteklius. Per dešimtadienį drėgmės trūkumas palengva ryškėjo šiauriniuose šalies rajonuose – paskutinę kalendorinės vasaros dieną minėtame regione, taip pat Klaipėdos, Vilkaviškio ir Varėnos apylinkėse išliko sausiau, kai kuriuose vakariniuose bei rytiniuose šalies rajonuose fiksuotas nežymus drėgmės trūkumas, o kitur šalyje nusistovėjo optimalios drėgmės sąlygos. Tik Rokiškio, Kupiškio, Jonavos, Prienų, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kalvarijos ir Lazdijų apylinkėse laikėsi nedidelis drėgmės perteklius.