2017 m. rugpjūčio mėnesio pirmasis dešimtadienis

Vidutinė rugpjūčio mėnesio pirmojo dešimtadienio oro temperatūra (17,1–20,1 °C) didžiojoje Lietuvos dalyje buvo artima standartinei klimato normai (toliau – SKN), išskyrus pietinę Lietuvos dalį, kurioje vidutinė dešimtadienio temperatūra buvo 1,3–1,4 °C aukštesnė už SKN. Aukščiausia oro temperatūra šį dešimtadienį pakilo iki 24–31 °C, o žemiausia nukrito iki 5–10 °C, Nidoje – iki 13 °C.

Dešimtadienio pradžia buvo drėgnesnė. Pirmas tris dienas daug kur lijo. Mažiausiai (iki 8 mm) prilijo pietiniuose-centriniuose šalies rajonuose – čia iškrito tik iki 0,3 kritulių normos. Kiek daugiau lietaus buvo pavieniuose pietvakariniuose rajonuose ir didesnėje Šiaurės Rytų Lietuvos dalyje, tačiau šis kritulių kiekis sudarė apie 0,4–0,7 SKN. Artimas normai kritulių kiekis (16–23 mm) iškrito daugelyje šiaurės vakarinių ir šiaurinių šalies rajonų. Daugiausia lietaus (29–39 mm) kliuvo Kuršių nerijai, taip pat Plungės, Telšių, Akmenės, Jurbarko, Pakruojo ir Vilniaus rajonams (1 paveikslas).

1 pav. Pirmojo rugpjūčio mėnesio dešimtadienio kritulių kiekis (mm)

Vertinant drėgmės sąlygas pagal Selianinovo hidroterminio koeficiento reikšmes, dešimtadienio pradžioje daugelyje šalies rajonų buvo susidaręs drėgmės perteklius (Rytų Lietuvoje bei Jurbarko ir Raseinių rajonuose – itin didelis), Vilkaviškio ir Joniškio rajonuose laikėsi nežymus drėgmės trūkumas,  o likusioje šalies dalyje vyravo  optimalios drėgmės sąlygos. Baigiantis dešimtadieniui rytinėje ir pavieniuose vakariniuose šalies rajonuose išliko drėgmės perteklius, Kauno rajone buvo fiksuotas nežymus drėgmės trūkumas, o Vilkaviškio rajone buvo sausringa. Likusioje šalies dalyje sąlygos buvo optimalios.

Dirvožemiai 20 cm gylyje dešimtadienio pradžioje daug kur palengva sausėjo, tik vidurio šalies rajonai išliko šlapi arba labai šlapi. Dešimtadienio pabaigoje dirvožemiai tapo dar sausesni išskyrus Molėtų, Laukuvos, Jurbarko ir Vilkaviškio rajonuose, kur dirvožemiai vis dar išliko šlapi arba labai šlapi.

Aukščiausia dirvožemio paviršiaus temperatūra daug kur siekė 40–50 °C, Biržuose, Dotnuvoje ir Šilutėje  dirvožemiai įšilo kiek mažiau – iki 36–39 °C. 

Saulė šį dešimtadienį ilgiausiai (apie 100 val.) spindėjo pietiniamie ir rytiniame šalies pakraščiuose, kitur saulės spindėjimo trukmė buvo labai panaši ir svyravo apie 79–94 val. (2 pav.).

2 pav. Pirmojo rugpjūčio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė (valandomis)