2023 m. sausio mėnesio antrasis dešimtadienis

Sausio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 2,2 °C (teigiama 4,2° anomalija). Šalčiausia buvo rytinėje šalies dalyje, 0–1 °C (teigiama 3,9° anomalija), didžiojoje šalies dalyje buvo 1–3 °C (teigiama 2,2–4,8° anomalija), 3,0–3,2 °C registruota 4 stotyse: Birštone, Kybartuose, Šilutėje ir Šventojoje (teigiama 3,8–4,0° anomalija). Žemiausia temperatūra -7,4 °C registruota 20 d. Naujojoje Akmenėje ir Plungėje. Aukščiausia oro temperatūra 8,1 °C išmatuota 13 d. Šilutėje.

 1 pav. Sausio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Sausio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Antrąjį sausio dešimtadienį kritulių vidutinis kiekis Lietuvoje buvo 29,3 mm (2 SKN). Didžiojoje šalies dalyje kritulių kiekis buvo 10–30 mm (1,1–2,5 SKN) Pietryčių Lietuvoje ir Žemaičių aukštumoje bei Tabokinėje 30–50 mm (1,6–3,5 SKN), Kartenoje iškrito daugiausiai kritulių, 51,5 mm (2,2 SKN) (2 pav.). Mažiausias dešimtadienio kritulių kiekis registruotas Kybartuose, 10,1 mm. Sausio 20 dieną Švenčionyse registruotas pavojingas lietus1.

Paskutinę dešimtadienio dieną storiausia sniego danga buvo Rytų Lietuvoje, storiausia – Tauragnuose, Utenoje ir Guntauninkuose po 8 cm, Laukuvoje ir Telšiuose po 7 cm. Vidurio Lietuvoje ir pajūryje ji buvo nutirpus ar buvo iki 2 cm.

 2 pav. Sausio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Sausio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Sausio antrąjį dešimtadienį vidutinis Saulės spindėjimo laikas Lietuvoje buvo 5,2 val. (0,45 SKN), nuo 0 val. Utenoje (Saulė visiškai nešvietė) iki 12,1 val. Kybartuose (3 pav.).

 3 pav. Sausio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Sausio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Dirvožemiai vietomis iki 2–7 cm buvo įšalę tik pirmomis dešimtadienio dienomis. Sausio 14 d. rytą įšalas niekur jau nebuvo fiksuotas – tokia situacija išsilaikė iki pat dešimtadienio pabaigos.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje buvo teigiama ir svyravo apie 1–2 °C, Šilutėje 3 °C, žemiausia temperatūra šiame gylyje krito iki -1…1 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki 0–1 °C

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS antrąjį sausio mėnesio dešimtadienį (385 DU2) buvo vidutiniškai net 13 % didesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (342 DU). Visomis šio dešimtadienio dienomis (išskyrus 11 ir 15 d.) fiksuotos BOK reikšmės viršijo daugiametį minimalų šio dešimtadienio vidurkio rezultatą (334 DU). Aukščiausios BOK reikšmės ir pagerinti BOK sausio mėnesio parų rekordai buvo fiksuojami paskutinėmis antrojo dešimtadienio dienomis – 17 d. (458 DU) ir 19 d. (512 DU). Atitinkamai šių dienų rekordai į antrą vietą išstūmė 2016 m. (448 DU) ir 2000 m. (441 DU). Mažiausia dešimtadienio reikšmė buvo registruota 11 d. (304 DU). Nagrinėtų dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK rezultato sudarė 36 % (17 d.) ir 46 % (19 d.) bei -10 % (11 d.).

 

1pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

21 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.