2022 m. gruodžio mėnesio antrasis dešimtadienis

Gruodžio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo -6,2 °C (neigiama 5,2° anomalija): šalčiausia buvo Vidurio Lietuvos žemumos šiaurinėje dalyje ir  Rietavo apylinkėse -7,5… -7,0 °C (neigiama 5,8° anomalija), didžiojoje šalies dalyje vyravo -7,0… -6,0 °C temperatūra (neigiama 4,4–5,8° anomalija), šilčiausia – vakariniame pakraštyje ir pietiniuose rajonuose -6,0… -4,0 °C (neigiama 4,1–5,7° anomalija) ir pajūryje bei Kuršių nerijoje -4,0… -3,8 °C (neigiama 4,9–5,0° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra 4,8 °C registruota 20 d. Klaipėdoje, žemiausia -21,3 °C 15 d. Akmenėje.

 1 pav. Gruodžio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Gruodžio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje antrąjį gruodžio dešimtadienį buvo artimas SKN – 19,9 mm   (1,05 SKN). Didžiojoje šalies dalyje kritulių buvo 10–20 mm (0,5–1,2 SKN),  gausiau kritulių registruota šiaurės vakariniuose, rytiniuose, pietiniuose rajonuose bei Anykščių, Pasvalio ir Šiaulėnų apylinkėse 20–30 mm (1,1–2,3 SKN), vietomis vakariniame pakraštyje, Guntauninkuose, Puvočiuose ir Liukonyse buvo 30–43 mm kritulių (1,2–2,4 SKN) (2 pav.). Didžiausias dešimtadienio kritulių kiekis 42,3 mm registruotas Kretingoje, mažiausias – 10,3 mm Trakuose. Gruodžio 11 ir 12 dienomis vietomis registruoti pavojingo snygio1 atvejai.

Paskutinę dešimtadienio dieną sniego danga Lietuvoje siekė 10–33 cm, storiausia ji buvo Tauragnuose, 33 cm.

 2 pav. Gruodžio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Gruodžio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Vidutinis Saulės spindėjimo laikas Lietuvoje gruodžio antrąjį dešimtadienį buvo 11,8 val. (1,5 SKN): nuo 5,0 val. Dūkšte iki 16,5 val. Dotnuvoje (3 pav.).

 3 pav. Gruodžio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Gruodžio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Dėl susidariusios sniego dangos dirvožemio įšalas kito nežymiai – dešimtadienio pradžioje daug kur svyravo apie 0–11 cm, o baigiantis dešimtadieniui sumažėjo iki 0–5 cm.

Sniego danga apkloto dirvožemio temperatūra kito labai nežymiai, palyginti su praėjusiu dešimtadieniu. Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 0–1 °C, žemiausia temperatūra šiame gylyje krito iki -0…1 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki 0–2 °C.

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS antrąjį gruodžio mėnesio dešimtadienį (išskyrus 15 d. dėl spektrofotometro programos sutrikimo) buvo vidutiniškai 4 % didesnis už daugiametį (1993–2020 m.) šio dešimtadienio vidurkį (304 DU1). Aukščiausios BOK reikšmės fiksuotos 12 d. (376 DU) ir 13 d. (375 DU). Mažiausia – 19 d. (255 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK vidurkio sudarė 22 % ir 23 % bei -15 %.

1 pavojingas reiškinys smarkus snygis, kai per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrenta 7–20 mm kritulių.

2 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.