2017 m. rugpjūčio mėnesio trečiasis dešimtadienis

Vidutinė šio dešimtadienio oro temperatūra (13,1–16,9 °C) visoje šalyje buvo žemesnė už standartinę klimato normą (toliau – SKN) – Rytų Lietuvoje fiksuota neigiama 1,3–2,1 °C anomalija, šalies vakaruose anomalija buvo mažesnė ir svyravo apie 0,2–1,0 °C. Aukščiausia oro temperatūra šį dešimtadienį pakilo iki 21–27 °C, o žemiausia nukrito iki 2–8 °C, pajūryje iki 9–11 °C.

Krituliai, kaip ir praėjusiais dešimtadieniais, šį dešimtadienį pasiskirstė labai netolygiai. Mažiausiai (6–20 mm) jų iškrito didesnėje vakarinių ir šiaurės vakarinių šalies rajonų dalyje – kritulių kiekis sudarė apie pusę normos. Artimas normai kritulių kiekis iškrito daugelyje pietinių ir centrinių šalies rajonų, o daugiausiai kritulių teko Rytų Lietuvai – čia iškritusių kritulių kiekis sudarė nuo 1,3 iki 4 SKN (1 pav.). Rugpjūčio 23–24 d. automatinėje Švenčionių ir Dūkšto meteorologijos stotyse, taip pat Tauragnų vandens matavimo stotyje užfiksuotas labai smarkus lietus, pasiekęs stichinio meteorologinio reiškinio rodiklį (per 12 val. ir mažiau iškrito daugiau nei 49 mm kritulių).

 1 pav. Trečiojo rugpjūčio mėnesio dešimtadienio kritulių kiekis (milimetrais)
1 pav. Trečiojo rugpjūčio mėnesio dešimtadienio kritulių kiekis (milimetrais)

 

Vertinant agrometeorologines sąlygas pagal Selianinovo hidroterminio koeficiento reikšmes, dešimtadienio pradžioje daugelyje šalies rajonų drėgmės sąlygos buvo optimalios, tik pavieniuose šiaurės rytiniuose rajonuose buvo susidaręs nežymus drėgmės trūkumas, Alytaus, Joniškio ir Vilkaviškio rajonuose buvo sausringa, o Skuodo rajone – sausa. Dešimtadienio pabaigoje Rytų Lietuvoje, kur lijo daugiau, fiksuotas drėgmės perteklius, optimalios drėgmės sąlygos išliko daugelyje Vakarų Lietuvos rajonų, nežymus drėgmės trūkumas fiksuotas vakariniame šalies pakraštyje, o pavieniuose šiaurės vakariniuose rajonuose buvo sausiau.

Dirvožemiai 20 cm gylyje daugelyje rajonų ir toliau sausėjo, tik Rytų Lietuvoje, kur lietūs buvo intensyvūs, dirvožemiai įgavo drėgmės – vienomis buvo labai šlapi, kai kur – šlapi arba drėgni.

Aukščiausia dirvožemio paviršiaus temperatūra daug kur siekė 28–37 °C, o Klaipėdoje dirvožemiai įšilo kiek smarkiau – iki 48 °C. Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje svyravo apie 15–17 °C, Klaipėdoje apie 20 °C, aukščiausia pakilo iki 21–23 °C, Šilutėje ir Klaipėdoje, kur buvo daugiau saulėtų dienų, iki 25–27 °C.

Saulė šį dešimtadienį ilgiausiai (83–98 val.) spindėjo vakariniuose šalies rajonuose, kitur šalyje saulės spindėjimo trukmė buvo mažesnė ir svyravo apie 56–80 val. (2 pav.).

 2 pav. Trečiojo rugpjūčio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė (valandomis)
2 pav. Trečiojo rugpjūčio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė (valandomis)