2017 m. gruodžio mėnesio trečiasis dešimtadienis

Paskutinio šių metų dešimtadienio vidutinė oro temperatūra (0,9–4,4 °C) visoje šalyje buvo apie 5° aukštesnė už šio laikotarpio standartinę klimato normą (toliau – SKN) – visomis dienomis buvo mažiausiai 2° šilčiau nei įprasta, o vidutinė 24–26 d. temperatūra normą viršijo net 6,9–8,5°. Aukščiausia oro temperatūra šį dešimtadienį pakilo iki 6–8 °C, žemiausia nukrito iki -5…-0 °C.
Kritulių kiekis šį dešimtadienį beveik visoje šalyje viršijo normą. Daugiausiai kritulių (40–56 mm) iškrito Pietų Lietuvoje, taip pat pavieniuose Biržų, Plungės ir Rietavo rajonuose – čia kritulių norma vietomis buvo viršyta 3,1 karto. Kritulių norma, nors ir mažiau, tačiau buvo viršyta rytiniuose šalies rajonuose bei Joniškio, Radviliškio, Šiaulių, Raseinių, Šilutės apylinkėse. Artimas normai kritulių kiekis teko daugeliui vakarinių šalies rajonų ir Elektrėnų bei Anykščių apylinkėms – čia iškrito 18–32 mm kritulių (1 pav.)

 Daugelyje šalies rajonų sniego danga laikėsi pirmoje dešimtadienio pusėje – storiausia ji buvo Ignalinos rajone ir siekė 10 cm, kitur žemę dengė 3–9 cm sniego sluoksnis, o Telšių apylinkėse bei pajūryje sniego nebuvo visai. Dėl šiltesnių orų sniegas palengva tirpo ir 26 d. jo nebeliko, tačiau paskutinėmis metų dienomis sniego dangos pėdsakai, arba plonytė 1–2 cm sniego danga vėl buvo susiformavusi centriniuose bei pavieniuose vakariniuose bei pietiniuose šalies rajonuose.
Daugelyje šalies rajonų sniego danga laikėsi pirmoje dešimtadienio pusėje – storiausia ji buvo Ignalinos rajone ir siekė 10 cm, kitur žemę dengė 3–9 cm sniego sluoksnis, o Telšių apylinkėse bei pajūryje sniego nebuvo visai. Dėl šiltesnių orų sniegas palengva tirpo ir 26 d. jo nebeliko, tačiau paskutinėmis metų dienomis sniego dangos pėdsakai, arba plonytė 1–2 cm sniego danga vėl buvo susiformavusi centriniuose bei pavieniuose vakariniuose bei pietiniuose šalies rajonuose.

Žemiausia dirvožemio paviršiaus temperatūra, kaip ir praėjusį dešimtadienį, daug kur buvo nukritusi iki -11…-2 °C. Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje svyravo apie 1–3 °C, žemiausia svyravo apie -0…1 °C.

Naktimis vyravusi neigiama, o kai kuriomis – išlikusi teigiama temperatūra paspartino silpnai įšalusio dirvožemio atitirpimą – daugelyje Rytų ir Pietų Lietuvos rajonų pavienėmis dienomis dirvožemiai buvo įšalę iki 1–4 cm. Vilniuje įšalo sluoksnis siekė 4–8 cm, o storiausias įšalas buvo susidaręs Varėnos rajone – nors laikėsi neilgai, bet dirvožemis buvo įšalęs iki 6–12 cm. Varėnos apylinkėse, dėl vyraujančių smėlių dirvožemiai gerokai sparčiau įšyla vasaros metu bei greičiau ir giliau įšąla žiemą.

Ilgiausiai – 10–13 val. saulės spinduliais šį dešimtadienį galėjo mėgautis Varėnos, Kybartų, Šilutės ir Nidos gyventojai. Kitur saulė spindėjo apie 5–9 val., o trumpiausiai – vos 2–3 val. per visas 11-a dešimtadienio dienų saulė spindėjo Šiaulių ir Utenos apylinkėse (2 pav.).

 2 pav. Trečiojo gruodžio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė, valandomis
2 pav. Trečiojo gruodžio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė, valandomis