2018 m. birželio mėnesio trečiasis dešimtadienis

Birželio mėnesio trečiasis dešimtadienis buvo vėsiausias: vidutinė oro temperatūra (14,9–16,9 °C) visoje šalyje buvo vidutiniškai 1,6° aukštesnė nei standartinė klimato norma (toliau – SKN) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra siekė 26–31 °C, žemiausia nukrito iki 6–11 °C.

 1 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Šį dešimtadienį iškrito artimas normai kritulių kiekis arba net 3/4 viso mėnesio kritulių. Kaip įprasta, krituliai pasiskirstė labai netolygiai. Didžiojoje Lietuvos dalyje kritulių kiekis svyravo tarp 15 ir 30 mm (60–120 % SKN), pietinėje Žemaitijos dalyje, kai kuriuose rytiniuose rajonuose kritulių kiekis viršijo 30 mm (iki 160 % SKN), vietomis Dzūkijoje ir Suvalkijoje, Pasvalio ir Telšių apylinkėse nesiekė 15 mm (iki 50 % nuo SKN). (2 pav.).

 2 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis

Birželio trečiąjį dešimtadienį Saulė vidutiniškai spindėjo 84 valandas – nuo 68 val. pietrytiniame pakraštyje iki 93–98  val. šiauriniame pakraštyje pajūryje. (3 pav.).

 3 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vertinant agrometeorologines sąlygas pagal hidroterminį koeficientą, dešimtadienio pradžioje stichinė sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu alino Šakių, Alytaus, Marijampolės, Kalvarijos ir Trakų rajonus. Kitur Pietų ir Vakarų Lietuvoje užsitęsęs sausas periodas buvo pasiekęs pavojingo meteorologinio reiškinio – sausringo laikotarpio – rodiklius. Per dešimtadienį stichinės sausros apimtų savivaldybių kiekis augo – paskutinę birželio dieną stichinė sausra išsilaikė 19 savivaldybių, tačiau kitur šalyje situacija palengva gerėjo.

Aukščiausia dirvožemio paviršiaus temperatūra daug kur siekė 46–55 °C, o Dotnuvoje, kaip įprastai, dirvožemiai įkaito kiek mažiau – iki 38 °C. Vidutinė purenamo ruožo temperatūra
10 cm gylyje svyravo apie 18–22 °C, aukščiausia kilo iki 26–32 °C. Dirvožemiai 20 cm gylyje šilo iki 23–27 °C.

Dirvožemiai 20 cm gylyje beveik visoje šalyje išliko labai sausi, tik Zarasų, Švenčionių, Biržų, Šilalės apylinkėse po didesnio lietaus buvo įgavę drėgmės.