2020 m. gegužės mėnesio pirmasis dešimtadienis

Gegužės mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 10,1 °C (neigiama 0,8° anomalija): nuo 9,0 °C pajūryje iki 10,5–11,1 °C Pietvakarių Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra siekė 18,0–21,8 °C, žemiausia nukrito iki -2,2..1,7 °C, Nidoje iki 4,7 °C.

 1 pav. Gegužės mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Gegužės mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Pirmąjį gegužės dešimtadienį Lietuvoje vidutiniškai iškrito 17 mm kritulių (1,2 SKN). Vakarų Lietuvoje kritulių kiekis neviršijo 10 mm (0,3–0,8 SKN), Centrinėje ir  Pietų Lietuvoje 10–20 mm (0,7–1,4 SKN), kitur kritulių kiekis viršijo 20 mm (1,2–2,2 SKN). Daugiausiai kritulių registruota Guntauninkų VMS – 47 mm (beveik 3 SKN) (2 pav.). Gegužės 6 d. 7-iose stotyse (Guntauninkai, Kaunas, Kaišiadorys, Kazlų Rūda, Kybartai, Molėtai, Ukmergė) registruoti pavojingas lietaus1 atvejai.

 2 pav. Gegužės mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Gegužės mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis

Gegužės pirmąjį dešimtadienį Saulė vidutiniškai Lietuvoje spindėjo 90 val. (1,1 SKN): nuo 80 val. rytinėje dalyje (Utenoje spindėjimo laikas  artimas SKN) iki 103 val. pamaryje (Šilutėje 1,2 SKN) (3 pav.).

 3 pav. Gegužės mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Gegužės mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje daug kur šalyje svyravo apie 12–13 °C, Klaipėdoje apie 15 °C, aukščiausia šiame gylyje kilo iki 18–25 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje kilo iki 15–20°C.

1 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.