2021 m. liepos mėnesio antrasis dešimtadienis

Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 23,4 °C (teigiama 5,2° anomalija): nuo 22,5–23,0 °C Žemaičių aukštumoje ir pietrytiniame pakraštyje (teigiama 4,7–5,3° anomalija) iki 24,0–24,2 °C Dotnuvos, Nidos ir Tauragės apylinkėse (teigiama 5,3–5,5° anomalija) (1 pav.). Karštesnis liepos antrasis dešimtadienis buvo tik 2010 m. (23,5 °C). Iki liepos 18 d. tęsėsi kaitra1, kuri nebuvo fiksuota tik pajūryje. Aukščiausia oro temperatūra registruota 15 d. 35,0 °C Dotnuvoje, žemiausia – 9,6 °C 20 d. Mažeikiuose.

 1 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje antrąjį liepos dešimtadienį buvo apie 20 mm (2/3 SKN), tačiau atskirose matavimo vietose kritulių kiekis svyravo nuo 0 iki 115,0 mm (0–2,1 SKN). Kartenoje nelijo visai, Žemaitijoje, pietvakariniame pakraštyje, Vidurio Lietuvoje kritulių kiekis neviršijo 10 mm (0–0,3 SKN), daugiau nei 30mm kritulių registruota pietrytinėje šalies dalyje, vietomis Aukštaitijoje ir Žemaitijos rytinėje pusėje (1,1–2,1 SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių per antrą dešimtadienį registruota Jurbarke 115,0 mm, kur liepos 17 d. registruotas katastrofinis lietus2  – 91,4 mm per 3 val. 12, 13, 14, 17 ir 18 dienomis vietomis buvo registruojami pavojingo lietaus3 atvejai.

 2 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Liepos antrąjį dešimtadienį vidutiniškai Lietuvoje Saulė spindėjimo 109 val. (1,2 SKN): nuo 95 val. Varėnoje iki 127 val. Šilutėjee. (3 pav.).

 3 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje daug kur šalyje svyravo apie 26–28 °C, Šilutėje, Raseiniuose ir Telšiuose apie 24–25 °C, aukščiausia šiame gylyje kilo iki 31–37 °C. 20 cm gylyje aukščiausia dirvožemio temperatūra kilo iki 27–30 °C.

Antrojo dešimtadienio metu didžioje šalies teritorijoje pribrendo aviečių, agrastų, raudonųjų ir juodųjų serbentų bei vyšnių uogos, Šilutės ir Vilniaus apylinkėse – karpotojo beržo ir paprastosios ievos vaisiai.

Vertinant sausrą pagal TPI indeksą, sausros šalyje nėra.

Kauno MS antrąjį liepos mėnesio dešimtadienį fiksuotos vidutinės UVI indekso reikšmės, kurios vidutiniškai buvo 0,5 mažesnės už daugiamečio (2001–2020 m.) vidurkio 5,2 rezultatą. Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė (5,3) buvo fiksuota 11 d. (atitiko daugiametį vidurkį, kuri viršijo 0,1). Mažiausias UVI indekso rezultatas (3,4) vyravo 17 d., kur nuokrypis nuo daugiamečio vidurkio buvo lygus -2,1.

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS antrąjį liepos dešimtadienį (išskyrus 18-20 d.) vidutiniškai 7 % buvo mažesnis už daugiametį (1993–2020 m.) vidurkį. Šį dešimtadienį 18–20 d. sutrikus Brewer MK III spektrofometro programos veiklai fiksuotas 3 dienų duomenų trūkis. Visomis dienomis fiksuotos BOK reikšmės neviršijo daugiamečio pasiskirstymo. Aukščiausia BOK reikšmė (330 DU4) vyravo 13 d., o mažiausia 15 d. (306 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečio BOK rezultato yra mažesni 5 % ir 10 %.

 

1 stichinis meteorologinis reiškinys kaitra – kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 3 dienas ar ilgiau iš eilės.

2 katastrofinis lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta daugiau nei 80 mm kritulių.

3 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

4 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.