2022 m. birželio mėnesio antrasis dešimtadienis

Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 15,5 °C (neigiama 0,4° anomalija): nuo 14,7–15,0 °C Žemaičių aukštumoje  (0,0–0,4° anomalija) iki 16,0–16,7 °C Pietų Lietuvoje, Nidos, Ventės ir Jonavos apylinkėse (0,0–0,3° anomalija) (1 pav.). Žemiausia oro temperatūra 6,2 °C registruota 15 d. Skuode ir 16 d. Šilutėje. Aukščiausia oro temperatūra – 30,5 °C 19 d. Druskininkuose (pavojingas meteorologinis reiškinys1).

 1 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje antrąjį birželio dešimtadienį buvo apie 37,3 mm (1,4 SKN). Mažiausiai kritulių iškrito Kybartų apylinkėse ir Žemaitijoje: 5–15 mm (0,3–0,6 SKN), Pietų ir pietryčių Lietuvoje, rytinėje Žemaitijos dalyje – 15–45 mm (0,7–1,7 SKN), centriniuose ir šiaurės rytiniuoses rajonuose 45–82 mm (1,9–4,1 SKN)  (2 pav.). Mažiausiai kritulių iškrito Lankupiuose (5,0 mm), Ventėje (5,8 mm) ir Nidoje (6,5 mm), daugiausiai – Dotnuvoje (81,6 mm). 14, 19 ir 20 d. vietomis buvo registruoti pavojingo lietaus² atvejai, didžiausias kritulių kiekis registruotas Dūkšte: per 9 val. iškrito 45,2 mm kritulių.

Per dešimtadienį dar keliuose rajonuose buvo pasiekti stichinio meteorologinio reiškinio – ilgo lietingo laikotarpio3 rodikliai. Birželio 20 d. duomenimis, stichinis reiškinys fiksuojamas Alytaus r., Birštono, Elektrėnų, Kėdainių r., Jurbarko r., Panevėžio r., Radviliškio r., Raseinių r., Šalčininkų r., Šiaulių r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus r., Vilkaviškio r. savivaldybėse, taip pat dalyje Lazdijų, Kaišiadorių, Kauno, Marijampolės, Pakruojo, Prienų, Šakių, Širvintų, Ukmergės, Zarasų rajonų.

 2 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Birželio antrąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 75,8 val. (0,9 SKN): nuo 61,3 val. Dotnuvoje iki 88,7 val. Nidoje. (3 pav.).

 3 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 18–21 °C, aukščiausia šiame gylyje daug kur kilo iki 23–31 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 20–26 °C.

Kauno MS antrąjį birželio mėnesio dešimtadienį fiksuotos vidutinės ir aukštos UVI indekso reikšmės, kurios vidutiniškai buvo 0,7 mažesnės už daugiametį nagrinėjamo dešimtadienio 2001­–2020 m. vidurkį (5,3). Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė 5,6 buvo fiksuota 12 d., mažiausia – 3,4 20 d.

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS antrąjį birželio mėnesio dešimtadienį buvo vidutiniškai 3 % didesnis už daugiametį (1993–2020 m.) vidurkį (352 DU4). Šiomis dienomis (išskyrus 12 ir 18-20 d.) BOK reikšmės viršijo daugiametį vidurkį. Aukščiausia BOK reikšmė fiksuota 14 d. (409 DU) (16 % daudesnė už vidurkį), o mažiausia (323 DU) 19 d. (7 % mažesnė už vidurkį).

 

1 pavojingas meteorologinis reiškinys karštis –­ kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 1–2 dienas.

2 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

3 ilgas lietingas laikotarpis – stichinis meteorologinis reiškinys, kai gegužės 1 – spalio 31 d. laikotarpiu 60-ies parų kritulių kiekis yra 2,8 arba daugiau standartinio nuokrypio didesnis už šio laikotarpio kritulių sumos daugiametį vidurkį (1971–2020 m.).

4 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.