2017 m. liepos mėnesio pirmasis dešimtadienis

Liepos mėnesio pradžia šiluma nelepino – visas pirmojo liepos mėnesio dešimtadienio dienas vidutinė oro temperatūra buvo žemesnė nei įprasta šiam laikotarpiui. Ypač vėsios buvo liepos 4–7 d. – vidutinė oro temperatūra buvo 3,5–4,5° žemesnė lyginant su šių dienų standartine klimato norma (toliau – SKN). Vidutinė pirmojo liepos mėnesio dešimtadienio oro temperatūra (14,2–15,8 °C) visoje šalyje buvo vidutiniškai 2,5° žemesnė už SKN. Aukščiausia oro temperatūra šį dešimtadienį pakilo iki 22–26 ºC, žemiausia nukrito iki 4–9 ºC, Nidoje – iki 12 °C.

Kritulių pasiskirstymas tiek teritoriniu, tiek laiko atžvilgiu šį dešimtadienį buvo gana netolygus (1 pav.). Dešimtadienio pradžia buvo itin lietinga – daug kur Vakarų Lietuvoje lijo itin stipriai, o Kuršių nerijoje per parą iškritusių kritulių kiekis viršijo viso liepos mėnesio kritulių normą. Didžiausias kritulių kiekis (daugiau nei 70 mm) iškrito šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, Nemuno žemupyje taip pat Mažeikiuose ir Kuršių Nerijoje – dešimtadienio kritulių norma čia buvo viršyta daugiau nei 3 kartus. Daug kritulių teko ir greta minėtų rajonų esančioms teritorijoms (40–70 mm) – čia kritulių norma buvo viršyta daugiau nei 1,5 karto. Artimas normai kritulių kiekis (25–39 mm) iškrito daugiausia Pietų Lietuvoje, o mažiausiai kritulių (15–25 mm) teko pavieniams Vakarų Lietuvos rajonams, pietvakariniam ir pietrytiniam šalies pakraščiui bei Joniškio ir Pakruojo apylinkėms – kritulių kiekis čia sudarė apie 0,6 SKN.

1 paveikslas. Pirmojo liepos mėnesio dešimtadienio kritulių kiekis

Vertinant drėgmės sąlygas pagal Selianinovo hidroterminio koeficiento reikšmes, dešimtadienio pradžioje daugelyje šalies rajonų buvo susidaręs drėgmės perteklius, optimalios drėgmės sąlygos fiksuotos pavieniuose vakariniuose rajonuose, o nežymus drėgmės trūkumas išliko tik Joniškio rajone. Baigiantis dešimtadieniui Joniškio rajone, kur lijo mažiausiai, tapo sausringa, Klaipėdos ir Kretingos bei greta Joniškio esančiose apylinkėse drėgmės sąlygos buvo optimalios, o likusioje šalies teritorijos dalyje išliko drėgmės perteklius.

Dirvožemiai 20 cm gylyje dešimtadienio pradžioje daugelyje šalies rajonų buvo šlapi, arba labai šlapi, vietomis – drėgnoki, o šiaurės vakariniuose ir vakariniuose šalies rajonuose – sausi. Dešimtadienio pabaigoje situacija pasikeitė nežymiai.

Aukščiausia dirvožemio paviršiaus temperatūra daug kur siekė 37–50 °C, Dotnuvoje ir Šiauliuose dirvožemiai įšilo kiek mažiau – iki 32–35 °C. Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje svyravo apie 16–18 °C, aukščiausia pakilo iki 22–28 °C.

Saulė šį dešimtadienį ilgiausiai (75–83 val.) spindėjo Pietų Lietuvoje, kitur šalyje apie 55–70 val., o trumpiausiai (45–50 val.) saulės spinduliais lepinosi Šiaulių, Panevėžio ir Utenos apylinkių gyventojai (2 pav.).

2 paveikslas. Pirmojo liepos mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė