2024 m. liepos mėnesio pirmasis dešimtadienis

Liepos mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 18,8 °C (teigiama 1,2° anomalija). Vėsiausia buvo Šiaurės vakarų Lietuvoje (išskyrus siaurą pajūrio juostą), 17,0–18,0 °C (teigiama 0,2–0,6° anomalija), šilčiausia – Birštono–Druskininkų ruože, 20,0–20,6 °C. Pietinėje Lietuvos dalyje (išskyrus pietrytinį pakraštį bei šiaurinę Suvalkijos dalį) ir centriniuose rajonuose 19,0–20,0 °C (teigiama 1,1–2,0° anomalija), o kitur – 18,0–19,0 °C (teigiama 0,7–1,3° anomalija) (1 pav.). Žemiausia oro temperatūra 7,3 °C registruota 8 d. Skuode, aukščiausia 32,0 °C 7 d. Druskininkuose. Liepos 1, 7, 9 ir 10 dienomis oro temperatūrai vietomis perkopus +30 °C registruotas pavojingas reiškinys karštis1. Liepos 1-osios naktį 20-yje meteorologijos stočių žemiausia oro temperatūra nenukrito žemiau +20 °C registruota tropinė naktis.

1 pav. Liepos mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje pirmąjį liepos dešimtadienį buvo 26,8 mm (0,9 SKN). Mažiausiai kritulių iškrito juostoje, einančioje per Lietuvos vidurį, 1–20 mm (0,05–0,6 SKN), išskyrus Panevėžį ir jo apylinkes, kur 4 d. praėjo liūtis. Gausiausiai palijo kraštiniuose rytiniuose rajonuose, Panevėžyje ir Vakarų Lietuvoje (išskyrus Kuršių neriją ir pamarį), 40–60 mm (1,2–2,3 SKN). Kitur – 20–40 mm (0,7–1,2 SKN) (2 pav.). Mažiausiai kritulių registruota Alytuje ir Birštone, po 1,8 mm; daugiausia Pagėgiuose (57,1 mm) ir Šalčininkuose (57 mm). Liepos 2, 4, 6 ir 7 d. vietomis Vakarų ir Rytų Lietuvoje bei Panevėžyje buvo registruoti pavojingo lietaus2 atvejai.

2 pav. Liepos mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis

Liepos pirmąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 83,1 val. (0,9SKN): nuo 74,6 val. Dotnuvoje iki 94,1 val. Lazdijuose. (3 pav.).

3 pav. Liepos mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 20–23 °C, aukščiausia temperatūra šiame gylyje siekė 28–35 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 24–29 °C.

Kauno MS pirmąjį liepos mėnesio dešimtadienį fiksuotos vidutinės ir aukštos UVI indekso reikšmės, kurios vidutiniškai buvo 0,3 UVI didesnės už daugiametį (2001–2020 m.) vidurkį (5,1). Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė (6,7) buvo fiksuojama 1 d., mažiausia – (3,8) 2 d., kur nuokrypis nuo šios dienos daugiamečio vidurkio lygus -1,2.

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas (345 DU3) Kauno MS pirmąjį liepos mėnesio dešimtadienį buvo vidutiniškai 2 % didesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (339 DU). Aukščiausia BOK reikšmė (396 DU) fiksuota 5 d., o mažiausia 10 d. (320 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK vidurkių sudarė 15 % ir -7 %.


1 karštis – pavojingas meteorologinis reiškinys, kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 1–2 dienas.

2 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

3 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.