2022 m. birželio mėnesio pirmasis dešimtadienis

Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 15,7 °C (teigiama 0,2° anomalija): nuo 14,4–15,0 °C šiaurės vakarinėje dalyje (-0,2…0,1° anomalija) iki 16,5–17,0 °C vietomis Pietryčių Lietuvoje (teigiama 0,7° anomalija) (1 pav.). Žemiausia oro temperatūra 3,4 °C registruota 4 d. Rietave. Aukščiausia oro temperatūra pasiekė pavojingo meteorologinio reiškinio karščio ribą1 – Druskininkuose 9 d. buvo 30,1 °C, 10 d. 30,7 °C ir Šalčininkuose 10 d. 30,0 °C.

 1 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje pirmąjį birželio dešimtadienį buvo apie 28,3 mm (1,9 SKN). Mažiau kritulių teko Žemaitijai, daliai Aukštaitijos ir Pietų Lietuvos – 9–30 mm (0,6–2,4 SKN), kitur jų kiekis buvo 30–45 mm (1,6–3,4 SKN), o Šakių, Buivydžių apylinkėse bei Vidurio Lietuvos žemumos šiaurinėje dalyje jų kiekis buvo 45–60 mm (2,6–5,1 SKN) (2 pav.). Mažiausiai kritulių iškrito Tabokinėje (9,2 mm) ir Kupiškyje (10,7 mm), daugiausiai – Dotnuvoje (56,5 mm) ir Šeduvoje (56,0 mm). Pirmąją ir dvi paskutines dešimtadienio dienas vietomis buvo registruoti pavojingo lietaus² atvejai.

Kai kuriuose Lietuvos rajonuose lietus kiekis jau kurį laiką buvo didesnis nei įprasta, o šį dešimtadienį kritulių taip pat kai kur iškrito gerokai daugiau. Tad per dešimtadienį keliuose rajonuose buvo fiksuotas stichinis reiškinys – ilgas lietingas laikotarpis³. Rodiklis pasiektas Alytaus, Šalčininkų, Trakų, Vilkaviškio rajonuose, taip pat dalyje Jurbarko, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Šakių ir Vilniaus rajonų.

 2 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis

Birželio pirmąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 82,5 val. (0,8 SKN): nuo 76 val. Klaipėdoje iki 91 val. Dotnuvoje. (3 pav.).

 3 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Šalnų šį dešimtadienį nebuvo.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 16–18 °C, aukščiausia šiame gylyje daug kur kilo iki 25–32 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 21–26 °C.

Kauno MS pirmąjį birželio mėnesio dešimtadienį fiksuotos žemos ir vidutinės UVI indekso reikšmės, kurios vidutiniškai buvo 0,8 mažesnės už daugiametį (2001–2020 m.) vidurkį (5,3). Šį dešimtadienį aukščiausia UVI indekso reikšmė 5,3 buvo fiksuota 5 ir 6 d., mažiausia – 1,4 išmatuota 1 d.

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS pirmąjį birželio mėnesio dešimtadienį (išskyrus 1 ir 5 d.) vidutiniškai buvo lygus (354 DU3). Šio dešimtadienio 1 ir 5 d. sutrikus Brewer MK III spektrofometro programos veiklai fiksuotas 2 dienų duomenų trūkis. Pagal turimus duomenis aukščiausia BOK reikšmė fiksuota 2 d. (396 DU) – buvo 9 % didesnė už daugiametę šios paros reikšmę, o mažiausia (336 DU) fiksuota 6 d. ir buvo 5 % mažesnė.

 

1 pavojingas meteorologinis reiškinys karštis ­ kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 1–2 dienas.

2 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

3 ilgas lietingas laikotarpis – stichinis meteorologinis reiškinys, kai gegužės 1 – spalio 31 d. laikotarpiu 60-ies parų kritulių kiekis yra 2,8 arba daugiau standartinio nuokrypio didesnis už šio laikotarpio kritulių sumos daugiametį vidurkį (1971–2020 m.).

 

3 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.