2024 m. vasario mėnesio antrasis dešimtadienis

Vasario antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 1,7 °C (teigiama 4,2° anomalija). Visoje šalyje temperatūra buvo teigiama, išskyrus rytinį šalies pakraštį, kur buvo -0,3 °C (teigiama 3,8° anomalija). Kitur rytinėje dalyje temperatūra buvo 0,0–1,0 °C (teigiama 4,0° anomalija), pietvakarinėje ir vakarinėje dalyje 2,0–3,3 °C (teigiama 3,0–5,1° anomalija), likusioje šalies dalyje 1,0–2,0 ° (teigiama 3,9–4,5° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra 12,2 °C išmatuota 16 d. Pagėgiuose – tai naujas šios paros aukščiausios oro temperatūros rekordas Lietuvoje. Žemiausia nukrito iki -8,3 °C 19 d. Dūkšte.

1 pav. Vasario mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Antrąjį vasario dešimtadienį vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 14,1 mm (0,9 SKN). Didžiojoje šalies dalyje kritulių kiekis buvo 5–15 mm (0,4–1,1 SKN), daugiausiai kritulių iškrito Vakarų Lietuvoje ir Kazlų Rūdoje 20–26 mm (1,1–1,5 SKN), kitur 15–20 mm (0,8–1,4 SKN) (2 pav.). Didžiausias kritulių kiekis registruotas Nidoje 25,1 mm, mažiausias – Vilniuje, 6,3 mm.

2 pav. Vasario mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Naktį iš vasario 19 į 20 d. pasnigo visoje šalyje, daugiausia – Pietų Lietuvoje. Tačiau vietomis šiauriniuose rajonuose sniego danga buvo nesusidariusi arba sniego buvo labai nedaug. Kitur jos storis buvo 1–8 cm, storiausia –  Švenčionyse (16 cm) ir Puvočiuose (8 cm).

3 pav. Sniego dangos storis vasario 20 d.

Vasario antrąjį dešimtadienį vidutinė Saulės spindėjimo trukmė Lietuvoje buvo 12,6 val. (0,6 SKN). Trumpiausiai Saulė švietė Klaipėdoje 8,1 val., ilgiausiai – Lazdijuose, 17,9 val. (4 pav.).

4 pav. Vasario mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Šio dešimtadienio pradžioje įšalas daugelyje šalies rajonų plonėjo, o vietomis dirvožemis nebuvo įšalęs per visą dešimtadienį. Dešimtadienio pabaigoje, kai kuriuose šalies rajonuose įšalas siekė nuo 2 iki 6 cm storio.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 0–3 °C, žemiausia temperatūra šiame gylyje laikėsi apie 0 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki 0–1 °C.

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS antrąjį vasario mėnesio dešimtadienį (371 DU1) buvo vidutiniškai 2 % mažesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (377 DU). Aukščiausia BOK reikšmė (423 DU) fiksuota 13 d., o mažiausia 18 d. (320 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų vidurkių buvo atitinkamai 14 % ir -15 %.


11 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas