2024 m. birželio mėnesio antrasis dešimtadienis

Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 16,4 °C (teigiama 0,5° anomalija). Vėsiausia buvo Šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, 14,8–15,5 °C (teigiama 0,0–0,7° anomalija), didžiojoje šalies dalyje vyravo 15,7–16,9 °C temperatūra (teigiama 0,1–1,1° anomalija), o šilčiausia buvo pietinėje dalyje, 17,0–17,7 °C (teigiama 0,6–1,3° anomalija). Žemiausia paros oro temperatūra 4,3 °C registruota 13 d. Šeduvoje, aukščiausia 29,1 °C 18 d. Druskininkuose.

1 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Antrąjį birželio dešimtadienį vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 15,5 mm (0,6 SKN). Daugiausiai kritulių iškrito rytų–pietryčių dalyje ir Panevėžyje, 30–43 mm (1,4–1,5 SKN), mažiausiai iškrito šiaurės vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose , 4–10 mm (0,2–0,4 SKN), kitur 10–30 mm (0,4–1,3 SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių iškrito Šumske, 42,5 mm. Mažiausiai kritulių teko N. Akmenei (4,2 mm). Birželio 14, 17–18 dienomis vietomis Rytų Lietuvoje registruoti pavojingi1 lietūs.

2 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Birželio antrąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 88,8 val. (1,01 SKN): nuo 74,6 val. Klaipėdoje iki 100,6 val. Lazdijuose. (3 pav.).

3 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Birželio antrąjį dešimtadienį sausra, kaip pavojingas meteorologinis reiškinys1, baigėsi Alytaus, Lazdijų ir Radviliškio r. sav., tačiau toliau tęsėsi kai kuriose Jurbarko ir Šakių r. sav. seniūnijose, o dešimtadienio paskutinę dieną šių savivaldybių seniūnijose buvo pasiektas ir stichinės sausros rodiklis2

 Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 18–22 °C, aukščiausia temperatūra šiame gylyje siekė iki 24–32 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 24–28 °C. 

Kauno MS antrąjį birželio mėnesio dešimtadienį fiksuotos vidutinės ir aukštos UVI indekso reikšmės, kurių nuokrypis vidutiniškai buvo vos 0,1 UVI mažesnis ir atitiko daugiametį (2001–2020 m.) vidurkį (5,3). Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė (5,7) buvo fiksuojama 20 d., mažiausia – (4,8) 17 d., kur nuokrypis nuo šios dienos daugiamečio vidurkio lygus -0,5.

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas (359 DU3 ) Kauno MS antrąjį birželio mėnesio dešimtadienį buvo vidutiniškai 2 % didesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (352 DU). Visų dešimtadienio dienų (išskyrus 15 ir 16 d.) BOK reikšmės viršijo šio dešimtadienio vidurkį. Aukščiausia BOK reikšmė (381 DU) fiksuota 14 d., o mažiausia 16 d. (335 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK vidurkių sudarė 8 % ir -6 %.


1 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49,9 mm kritulių.

2pavojingas meteorologinis reiškinys – sausringas laikotarpis augalų vegetacijos metu skelbiamas, kai 30 parų vidutinės oro temperatūros vidurkis (°C) ≥5 ir 15 iš eilės einančių parų TPI vidurkis <3,5.

3stichinis meteorologinis reiškinys – sausra augalų vegetacijos laikotarpiu skelbiama, kai 30 parų vidutinės oro temperatūros vidurkis ≥5 °C ir 30 iš eilės einančių parų TPI vidurkis <3,5.

4 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.