2024 m. kovo mėnesio pirmasis dešimtadienis

Kovo mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 1,8 °C (teigiama 2,3° anomalija): nuo 0,0–1,0 °C rytinėje šalies dalyje (teigiama 1,9–2,0° anomalija) iki 2–3,1 °C Vakarų ir Pietvakarių Lietuvoje (teigiama 2,0–2,9° anomalija), kitur – 1,0–2,0 °C (teigiama 1,9–2,7° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota kovo 1 d. Druskininkuose, 13,9 °C – tai naujas šios dienos aukščiausios oro temperatūros rekordas Lietuvoje. Žemiausia oro temperatūra -8,5 °C registruota 7 d. Molėtuose ir 8 d. Varėnoje.

1 pav. Kovo mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Pirmojo kovo dešimtadienis buvo labai sausas, vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo vos 0,1 mm (mažiau nei 1 % SKN). Didžiojoje šalies dalyje kritulių nebuvo visai, tik Žemaitijos šiaurės vakarinėje dalyje ir šalies pietiniame pakraštyje iškrito 0,1–2,2 mm kritulių (1–17 % SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių registruota Druskininkuose (2,2 mm) ir Lazdijuose (1,1 mm).

2 pav. Kovo mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis

Kovo pirmasis dešimtadienis buvo labai saulėtas, Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 67 val. (1,9 SKN): nuo 52,3 val. Nidoje iki 78,8 val. Biržuose. (3 pav.).

3 pav. Kovo mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS pirmąjį kovo mėnesio dešimtadienį (361 DU1) buvo vidutiniškai 7 % mažesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (387 DU). Aukščiausia BOK reikšmė (400 DU) fiksuota 4 d., o mažiausia 8 d. (316 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK vidurkių sudarė 1 % ir -17 %.


1 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.