2016 m. birželio mėnesio antrasis dešimtadienis

Vidutinė dešimtadienio oro temperatūra (14,5–16,0 °C), kaip ir praėjusį dešimtadienį, buvo vidutiniškai 0,5° aukštesnė už 1981–2010 m. standartinę klimato normą (toliau – SKN). Birželio 13 d. Telšių, Ukmergės ir Varėnos meteorologijos stotyse užfiksuotas stichinis meteorologinis reiškinys – šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu – oro temperatūra prie dirvos paviršiaus nukrito iki -2,3…-0,2 °C.

Kritulių šį dešimtadienį iškrito gerokai daugiau, nei praėjusį. Šiaurės vakariniame ir pietrytiniame šalies pakraščiuose, taip pat Kauno rajone iškrito 15–24 mm kritulių (apie 0,5–0,8 SKN). Aukštaičių aukštumos rajonuose ir pietvakarinėje šalies dalyje kritulių kiekis buvo artimas SKN. Šiaurės rytiniame šalies pakraštyje, Centrinėje Lietuvos teritorijoje ir daugelyje vakarinių rajonų kritulių iškrito daugiausiai – 25–60 mm (1,2–2,2 SKN). Birželio 15, 17 ir 18 d. keliose meteorologijos ir agrometeorologijos stotyse buvo užfiksuotas smarkus lietus, pasiekęs pavojingo meteorologinio reiškinio rodiklį (per 12 val. ir mažiau iškrito iki 30 mm kritulių).

Aukščiausia dirvožemio paviršiaus temperatūra daug kur siekė 39–42 °C, Dotnuvoje dirvožemiai sušilo iki 33 °C, Pietų Lietuvoje ir Pajūryje – iki 46–48 °C. Vidutinė dirvožemio temperatūra po natūralia danga iki 20 cm buvo 14–18 °C, aukščiausia 5 cm gylyje siekė 20–27 °C, 20 cm gylyje – 16–22 °C. Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje buvo 16–19 °C, aukščiausia siekė 22–28 °C, Varėnoje nežymiai viršijo 30 °C.

Dešimtadienio pradžioje visoje šalyje dirvožemiai iki 20 cm gylio buvo orasausiai (visiškai sausi). Iškritus didesniam kiekiui kritulių šiaurės rytiniame šalies pakraštyje, centriniuose ir pavieniuose vakariniuose šalies rajonuose viršutiniai dirvožemio sluoksniai sudrėko ir drėgni arba šlapi išsilaikė iki dešimtadienio pabaigos.

Vertinant drėgmės sąlygas pagal Selianinovo hidroterminio koeficiento reikšmes, pirmoje dešimtadienio pusėje didžiojoje dalyje šiaurės rytinių rajonų buvo labai sausa, centriniuose šalies rajonuose – sausringa, Pietvakariuose fiksuotas nežymus drėgmės trūkumas, šiaurinės vakariniame šalies pakraštyje drėgmės sąlygos buvo optimalios, o vakarinėje Žemaičių aukštumos dalyje buvo susidaręs nežymus drėgmės perteklius. Baigiantis dešimtadieniui situacija pagerėjo – labai sausa buvo tik Pakruojo ir Panevėžio rajonuose, sausringos sąlygos buvo susidariusios tik pavieniuose rajonuose, centriniuose, šiaurės rytiniuose ir šiaurės vakariniuose šalies rajonuose drėgmės sąlygos buvo optimalios, kitur fiksuotas nežymus drėgmės trūkumas.

Saulė šį dešimtadienį visoje šalyje spindėjo 65–96 val.