2024 m. birželio mėnesio pirmasis dešimtadienis

Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 16,5 °C (teigiama 1,0° anomalija). Vėsiausia buvo Žemaičių aukštumos vakarinėje dalyje, 15,5–16,0 °C (teigiama 0,8–1,0° anomalija), didžiojoje šalies dalyje vyravo 16,0–16,5 °C temperatūra (teigiama 0,4–1,0° anomalija), pietvakariniuose, dalyje Vidurio Lietuvos rajonų, šiaurės rytiniame pakraštyje ir Šiaulių apylinkėse 16,5–17,0 °C (teigiama 0,–1,2° anomalija), o 4-iose stotyse vidutinė dešimtadienio temperatūrą buvo aukštesnė nei 17,0 °: Birštone (17,2 °C), Druskininkuose(17,3 °C), Nidoje (17,6 °C), ir Ventėje (18,0 °C) (teigiama 2,1° anomalija) (1 pav.). Žemiausia paros oro temperatūra 4,0 °C registruota 7 d. Molėtuose, aukščiausia 28,7 °C 2 d. Druskininkuose.

1 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Pirmąjį birželio dešimtadienį vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 21,7 mm (1,4 SKN). Daugiausiai kritulių iškrito Kretingos–Skuodo ruože, 40–60 mm (3,8–5,2 SKN), kitur Šiaurės Vakarų Lietuvoje, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose bei Biržų ir Jonavos r. sav. 20–40 mm (1,3–2,9 SKN), kitur 5–20 mm (0,7–1,8 SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių iškrito Kretingoje, 57,4 mm – daugiau nei 5 kartus viršijo dešimtadienio ir 4 % viso mėnesio SKN. Mažiausiai kritulių teko Šakiams (6,3 mm) ir Kazlų Rūdai (6,8 mm).

2 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio kritulių kiekis

Birželio pirmąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 91,3 val. (0,9 SKN): nuo 69,6 val. Vilniuje iki 112,8 val. Nidoje. (3 pav.).

3 pav. Birželio mėnesio pirmojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Sausringas laikotarpis, kaip pavojingas1 meteorologinis reiškinys, kai kuriose Lazdijų r. sav. seniūnijose ir vienoje Alytaus r. sav. seniūnijoje, pradėta fiksuoti birželio 4 d. Paskutinę dešimtadienio dieną sausra, kaip pavojingas reiškinys buvo fiksuojama Alytaus, Lazdijų, Jurbarko ir Šakių r. sav. seniūnijose.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 19–23 °C, aukščiausia temperatūra šiame gylyje siekė iki 27–32 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 23–27 °C.

Kauno MS pirmąjį birželio mėnesio dešimtadienį fiksuotos vidutinės UVI indekso reikšmės, kurių vidutinis nuokrypis buvo 0,8 UVI mažesnis už daugiametį (2001–2020 m.) vidurkį (5,3). Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė (5,2) buvo fiksuojama 4 d., mažiausia – (4,0) 10 d., kur nuokrypis nuo šios dienos daugiamečio vidurkio lygus -1,6.

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas (379 DU2) Kauno MS pirmąjį birželio mėnesio dešimtadienį (išskyrus 8 d. dėl spektrofotometro programos sutrikimo) buvo vidutiniškai 8 % didesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (352 DU). Visų dešimtadienio dienų BOK reikšmės viršijo šio dešimtadienio vidurkį. Aukščiausia BOK reikšmė (398 DU) fiksuota 7 d., o mažiausia 6 d. (363 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK vidurkių sudarė 13 % ir 3 %.


1 sausra augalų vegetacijos laikotarpiu – pavojingas reiškinys, kai 15 iš eilės einančių parų TPI<3,5

2 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas