2018 m. spalio mėnesio antrasis dešimtadienis

Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo 8,9–12,3 °C (teigiama 2,1–4,9° anomalija) (1 pav.). Nuo 1961 m. aukštesnė buvo tik 2001 ir 1979 m. Aukščiausia oro temperatūra kilo iki 17–22 °C. Net 7-ias dešimtadienio dienas buvo viršyti tų dienų Lietuvos aukščiausios temperatūros rekordai (11–16 ir 18 d.), aukščiausia registruota 13 d. Rietave 22,6 °C.

 Žemiausia nukrito iki -3…3 °C, Nidoje 7 °C.

 1 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Antrąjį dešimtadienį kritulių iškrito tik kai kuriuose vakariniuose rajonuose (2 pav.), tačiau ir čia jų kiekis buvo nedidelis, neviršijo 2 mm. (1–5 % nuo SKN).

 2 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Spalio antrąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje spindėjo vidutiniškai 2,2 karto ilgiau nei įprastai: nuo 70 iki 85 val. (3 pav.).

 3 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Aukščiausia dirvožemio paviršiaus temperatūra daug kur kilo iki 21–29 °C. Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje, kaip ir praėjusį dešimtadienį, svyravo apie 9–11 °C, aukščiausia kilo iki 13–17 °C, žemiausia krito iki 4–6 °C, Utenoje 2 °C.