2023 m. kovo mėnesio antrasis dešimtadienis

Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 2,8 °C (teigiama 2,0° anomalija): nuo 1,5–2,0 °C rytiniame pakraštyje (teigiama 1,8° anomalija) iki  3,0–4,0 °C Pietų ir pietvakarių Lietuvoje bei pajūryje (teigiama 1,6–2,4° anomalija). Didžiojoje šalies dalyje vidutinė dešimtadienio oro temperatūra buvo 2,0–3,0 °C (teigiama 1,1–2,4° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra 16,2 °C registruota 20 d. Birštone, žemiausia – 13 d. Skuode, -13,4 °C.

1 pav. Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje antrąjį kovo dešimtadienį buvo apie 16 mm (1,15 SKN). Vidurio Lietuvoje, pamaryje ir Nidoje bei Vilniaus apylinkėse kritulių kiekis neviršijo 15 mm (0,4–1,5 SKN), Rytų Lietuvoje, daug kur Žemaitijoje 15–30 mm (0,9–2,0 SKN), gausiausiai palijo Kartenoje, 37 mm (2,1 SKN) (2 pav.).  Mažiausiai kritulių registruota Pasvalyje – 8,3 mm (0,75 SKN).

2 pav. Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Kovo antrąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 46 val. (0,9 SKN): nuo 32,3 val. Telšiuose iki 55,4 val. Vilniuje. (3 pav.).

3 pav. Kovo mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Dešimtadienio pradžioje dirvožemiai daug kur buvo įšalę iki 2–12 cm (storiausias įšalo sluoksnis buvo susidaręs Vilniaus meteorologinių stebėjimų aikštelėje ir siekė 12 cm). Nuo kovo 15 d. dirvožemiai daugelyje vietovių buvo atitirpę, ir tik pavienėse stotyse 16–18 d. fiksuotas 2–8 cm įšalo sluoksnis, susiformavęs dėl sausų ir šaltų naktų. Paskutinėmis dešimtadienio dienomis dirvožemiai įšalę nebuvo.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 1–3 °C, žemiausia šiame gylyje daug kur krito iki -2…0 °C, aukščiausia kilo iki 8–13 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki 0–1 °C, aukščiausia kilo iki 5–8 °C.

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS antrąjį kovo mėnesio dešimtadienį (išskyrus 20 d. dėl spektrofotometro programos sutrikimo) buvo vidutiniškai 5 % didesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (390 DU1). Aukščiausios BOK reikšmės fiksuotos 11 d. (485 DU), 12 d. (433 DU) ir 16 d. (434 DU). Mažiausia reikšmė registruota 18 d. (369 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK vidurkio sudarė 26 % (11 d.), 14 % (12 d.) ir 10 % (16 d.) ir bei -4 % (18d.).


1 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas