Miškų gaisringumo klasės prognozės

Miškų gaisringumo žemėlapis
Spalio 13–14 d. Lietuvoje bus pirmos klasės miškų gaisringumas.