2022 m. kovo mėnesio trečiasis dešimtadienis

Kovo mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 3,6 °C (teigiama 1,3° anomalija). Vėsiausia buvo šiaurės rytinėje ir šiaurės  vakarinėje dalyse 2,3–3,0 °C (teigiama 1,1° anomalija), šilčiausia buvo Pietų Lietuvoje 4,0–4,9 °C (teigiama 1,3–1,9° anomalija)  (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 23 d. Druskininkuose, 17,7 °C, žemiausia – 31 d. Joniškyje, -10,7 °C.

 1 pav. Kovo mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Kovo mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje tebuvo 0,2 mm (0,01 SKN).  Didžiojoje šalies dalyje trečiąjį dešimtadienį kritulių nebuvo visai, krituliai registruoti tik Pietų ir šiaurės rytų Lietuvoje. Pietinėje dalyje ir vietomis Aukštaitijoje jų kiekis neviršijo 0,5 mm ( 0,01–0,06 SKN), daugiau nei 1 mm kritulių registruota tik šiaurės rytiniame pakraštyje, 1,0–2,1 mm (0,10–0,13 SKN). Didžiausias kiekis 2,1 mm registruotas Zarasuose.

 2 pav. Kovo mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Kovo mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis

Trečiasis kovo dešimtadienis buvo labai saulėtas, Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 106,2 val. (1,6 SKN): nuo 98,6 val. Vilniuje iki 114,5 val. Dotnuvoje (3 pav.).

 3 pav. Kovo mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Kovo mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 4–6 °C, žemiausia šiame gylyje daug kur krito iki -2…3 °C, aukščiausia kilo iki 8–14 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 0…3 °C, aukščiausia kilo iki 7–10 °C.

Kaip ir praėjusiais dešimtadieniais, taip ir šį vyraujant sausiems ir giedriems orams šaltomis naktimis susidarė palankios sąlygos dirvožemiui šalti, tačiau dienomis Saulės spinduliai dažnai visiškai atitirpindavo įšalusį dirvožemį. Dešimtadienio pradžioje dirvožemiai daug kur buvo įšalę iki 2–7 cm, tačiau buvo ir vietovių, kuriose įšalo nebuvo. Kovo 26 d. dirvožemiai visoje šalyje buvo atitirpę, tačiau kitomis dienomis vėl pradėjo šalti. Paskutinę dešimtadienio dieną visoje šalyje  įšalusio dirvožemio sluoksnio storis siekė 1–7 cm. 

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno MS trečiąjį kovo mėnesio dešimtadienį (349 DU1) vidutiniškai 8 % buvo mažesnis už daugiametį (1993–2020 m.) vidurkį (381 DU). Šiomis dienomis BOK reikšmės neviršijo daugiamečio vidurkio. Aukščiausia BOK reikšmė fiksuota 26 d. (370 DU), kur atitinkamai vidutinis paros nuokrypis nuo daugiametės šios paros reikšmės sudarė -4 %, o mažiausia (321 DU) 28 d., kur nuokrypis nuo daugiamečio šios paros BOK rezultato gautas 15 % mažesnis.

1 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.