Monitoringas

Monitoringo planai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių klimato būklės ir vandens būklės stebėjimų srityse 2024 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių klimato būklės ir vandens būklės stebėjimų srityse 2023 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių klimato būklės ir vandens būklės stebėjimų srityse 2022 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės ir vandens būklės stebėjimų srityje 2021 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės ir vandens būklės stebėjimų srityje 2020 metų planai. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės stebėjimų srityje 2019 metų planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos vandens būklės stebėjimų srityje 2019 metų planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės stebėjimų srityje 2018 metų planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių aplinkos oro būklės stebėjimų srityje 2017 metų planas. PDF
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos uždavinių vandens būklės stebėjimų srityje 2017 metų planas. PDF

Monitoringo ataskaitos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių klimato būklės ir vandens būklės stebėjimų srityse 2023 metų ataskaita. XLSX
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinamos Valstybinės aplinkos monitoringo 2018–2023 metų programos uždavinių klimato būklės ir vandens būklės stebėjimų srityse 2022 metų ataskaita. XSLX

Stebėjimų tinklas

Meteorologinių stebėjimų tinklas
Hidrologinių stebėjimų tinklas

Tyrimų analizės rezultatai

Mėnesių hidrometeorologinių sąlygų apžvalgos
Dešimtadienių hidrometeorologinių sąlygų apžvalgos

Lietuvos klimato būklė 2023 metais. PDF
Lietuvos klimato būklė 2022 metais. PDF