Veiklos sritys

      Vykdydama valstybės patikėtas funkcijas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos:

  • formuoja ir įgyvendina valstybės politiką hidrometeorologijos srityje;
  • vykdo hidrometeorologinius stebėjimus, dalyvauja vykdant valstybinio aplinkos monitoringo programą;
  • rengia meteorologines, hidrologines, jūrines hidrometeorologines, ultravioletinės saulės spinduliuotės indekso, karščio indekso bei vėjo žvarbumo prognozes, taip pat įspėja apie gaivalines nelaimes, stichinius, katastrofinius reiškinius ir staigius orų pokyčius, bendrojo ozono sluoksnio nykimą;
  • teikia informaciją apie paviršinio vandens objektų hidrologinį režimą, orus, klimato kaitą bei jo įtaką aplinkai ir valstybės ūkio veiklai, plėtrai;
  • kaupia duomenų bazes, teikia duomenis Pasaulio duomenų bankams, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastrui;
  • leidžia informacinius leidinius, sudarinėja metraščius;
  • atlieka hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių patikrą ir išduoda liudijimus;
  • dalyvauja ir atstovauja Lietuvos Respublikai Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje.