2022 m. liepos mėnesio antrasis dešimtadienis

Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 16,3 °C (neigiama 1,9° anomalija). Vėsiausia buvo Rytų Lietuvoje, Žemaičių aukštumoje ir Kazlų Rūdos apylinkėse, 15,3–16,0 °C (neigiama 1,5–2,6° anomalija); šilčiausia – pajūryje ir pamaryje, 17,0–18,0 °C (neigiama 0,3–1,0° anomalija), kitur – 16,0–17,0 °C (neigiama 1,5–2,3° anomalija) (1 pav.). Žemiausia oro temperatūra 6,7 °C registruota 17 d. Kretingoje, aukščiausia – 26,4 °C 20 d. Pagėgiuose.

 1 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje antrąjį liepos dešimtadienį buvo 48,9 mm (1,6 SKN). Didžiojoje šalies dalyje kritulių buvo 30–60 mm (1,0–2,6 SKN), mažiausiai kritulių teko vakariniam pakraščiui, Laukuvos ir Mažeikių apylinkėms, 1–30 mm (0,1–1,1 SKN), Pietvakarių Lietuvoje, vietomis Žemaitijoje ir Aukštaitijoje jų kiekis buvo 60–90 mm (1,4–2,4 SKN). Daugiausiai kritulių registruota Šiaulėnuose, 112 mm (4 SKN). (2 pav.). Mažiausiai kritulių iškrito Klaipėdoje (1,6 mm). Liepos 11, 12, 13, 15, 16 ir 18 d. vietomis buvo registruojami pavojingo lietaus2 atvejai. Stipriausios liūtys registruotos 13 d. Šiaulėnuose ir Plungėje, kai per naktį prilijo po 46 mm.

Dešimtadienio pradžioje ilgas lietingas laikotarpis, kaip stichinis meteorologinis reiškinys2, išliko didesnėje šalies dalyje – Alytaus, Birštono, Dotnuvos, Elektrėnų, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Marijampolės, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Širvintų, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilkaviškio ir Vilniaus rajonuose, taip pat dalyje Lazdijų, Pakruojo ir Zarasų rajonų. Liepos 13 d., po lietingos liepos 12 d., ilgas lietingas laikotarpis fiksuotas Joniškio ir Pakruojo rajonuose, o liepos 18 d. – Pagėgių savivaldybės teritorijoje.

 2 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Liepos antrąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 76 val. (0,9 SKN): nuo 65,3 val. Varėnoje iki 92,7 val. Biržuose. (3 pav.).

 3 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Liepos mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 17–20 °C, aukščiausia šiame gylyje kilo iki 23–29 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 21–24 °C.

Kauno MS antrąjį liepos mėnesio dešimtadienį fiksuotos žemos ir vidutinės UVI indekso reikšmės, kurios vidutiniškai buvo 1,0 žemesnės už daugiametį (2001-2020 m.) vidurkį (5,2). Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė buvo fiksuojama 13 d. (5,2), mažiausia –12 d. (1,1).

Bendrojo ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas Kauno meteorologijos stotyje antrąjį liepos mėnesio dešimtadienį (374 DU3) buvo vidutiniškai 10 % didesnis už daugiametį (1993–2020 m.) vidurkį (340 DU). Visomis dienomis (išskyrus 20 d.) fiksuotos BOK reikšmės viršijo daugiametį vidurkį. Aukščiausia BOK reikšmė (420 DU) fiksuota 12 d., o mažiausia – 20 d. (324 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečio vidurkio sudarė 22 % ir –4 %.

1 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

2 ilgas lietingas laikotarpis – stichinis meteorologinis reiškinys, kai gegužės 1 – spalio 31 d. laikotarpiu 60-ies parų kritulių kiekis yra 2,8 arba daugiau standartinio nuokrypio didesnis už šio laikotarpio kritulių sumos daugiametį vidurkį (1971–2020 m.).

3 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.