Autorių teisės

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, laikoma, kad visos autoriaus teisės į šį tinklalapį ir jame esančią informaciją, įskaitant visus jame esančius dokumentus, tekstus, atvaizdus, grafikus, žemėlapius ir kodus yra Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuosavybė, saugoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka.

Šiame tinklalapyje esanti informacija skirta tik asmeniniam vartotojų naudojimui, be teisės ją platinti, atgaminti ar naudoti komerciniais tikslais. Cituojant tinklalapyje pateiktą informaciją būtina nurodyti šaltinį.

Draudžiama be raštiško Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimo šiame tinklalapyje esančią informaciją skelbti, platinti ar kitaip atgaminti komerciniais tikslais (visuomenės informavimo priemonėse, interneto tinklalapiuose, žiniasklaidos monitoringo veiklos produktuose, judriuosiuose informavimo tinkluose (kanaluose) ir kituose šaltiniuose).