2019 m. gegužės mėnesio antrasis dešimtadienis

Gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo nuo 13,4 °C iki 14,7 °C (teigiama 0,7–2,6° anomalija) Nidoje 13,1 °C (teigiama 1,2° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra siekė 26–29 °C, Nidoje 23 °C. 20 d. buvo pasiekti kai kurių meteorologijos stočių karščio rekordai. Žemiausia oro temperatūra nukrito iki 1–6 °C.

 1 pav. Gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Antrąjį gegužės dešimtadienį kritulių kiekis didžiojoje šalies teritorijos dalyje nesiekė 10 mm (0,1–0,6 SKN). Daugiau kritulių iškrito vietomis rytiniuose ir pietvakariniuose rajonuose, 10–30 mm (0,5–1,0 SKN). Daugiausiai kritulių teko vakariam pakraščiui, Klaipėdos, Šilutės MS bei Kretingos ir Skuodo AGMS išmatuotas kritulių kiekis viršijo mėnesio SKN ir 3,0–3,6 kartus dešimtadienio SKN (2 pav.).

 2 pav. Gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Gegužės antrąjį dešimtadienį Šaulės spindėjimo trukmė buvo vidutiniškai 30 % trumpesnė nei SKN. Ilgiausiai Saulė švietė Šiaurės Lietuvoje, Trumpiausiai pietvakarinėje dalyje (3 pav.).

 3 pav. Gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje šį dešimtadienį buvo kontrastinga: dešimtadienio pradžioje svyravo apie 8–12 °C, o dešimtadienio pabaigoje – apie 18–20 °C, aukščiausia kilo iki 23–26 °C, labiausiai išsiskyrė Vilnius (27,8 °C) ir Klaipėda (27,3 °C). Žemiausia temperatūra 10 cm gylyje buvo nukritusi iki 7–9 °C. Dirvožemiai 20 cm gylyje šilo iki 15–19 °C.

Dėl netolygaus kritulių pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje dirvožemio drėgmė 20 cm gylyje taip pat pasiskirsčiusi labai netolygiai: drėgniausia Dūkšto, Kybartų, Skuodo, Zarasų rajonuose, didžiojoje Lietuvos dalyje dirvožemis buvo sausas.