2021 m. birželio mėnesio antrasis dešimtadienis

Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 18,6 °C (teigiama 2,7° anomalija): nuo 17,9 °C Žemaičių aukštumoje (teigiama 2,5–3,2° anomalija) iki 19,0–19,1 °C pietvakariniame, šiaurės rytiniame pakraščiuose, Alytaus, Elektrėnų ir Švenčionių apylinkėse (teigiama 2,9° anomalija) bei 19,6 °C Nidoje (teigiama 3,9° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra registruota 20 d. Alytuje 33,1 °C – naujas šios paros aukščiausios oro temperatūros rekordas Lietuvoje. Žemiausia – 16 d. Laukuvoje 4,0 °C. 18 d. maksimaliai oro temperatūrai vietomis pakilus iki 30 °C ir aukščiau registruoti pirmieji šiais metais karščiai1, kurie 19 ir 20 d. apėmė didžiąją Lietuvos dalį ir tęsėsi pasibaigus dešimtadieniui. 20 d. Alytuje ir Akmenėje registruotas stichinis reiškinys kaitra2.

 1 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje antrąjį birželio dešimtadienį buvo apie 12 mm (0,4 SKN). Šiauriniuose ir Vidurio Lietuvos rajonuose bei Šalčininkų, Alytaus, Skuodo ir Kretingos apylinkėse kritulių kiekis neviršijo 10 mm (0,2–0,4 SKN), 10–20 mm kritulių registruota Vakarų ir pietryčių Lietuvoje (0,4–0,8 SKN) ir tik 6 matavimo punktuose jų kiekis viršijo 20 mm (0,9–1 SKN) (2 pav.). Buvo registruoti trys pavojingo lietaus3 atvejai: 11 d. Kelmėje 19,3 mm bei 13 d. Lankupiuose 20 mm ir Aunuvėnuose 22 mm.

 2 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis
2 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Birželio antrąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 126 val. (1,4 SKN): nuo 115 val. Vilniuje iki 136 val. Biržuose. (3 pav.).

 3 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Birželio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 19–24 °C, aukščiausia šiame gylyje kilo iki 29–37 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje kilo iki 24–30 °C.

Vertinant sausrą pagal TPI indeksą, sausros šalyje nėra.

Antrojo dešimtadienio metu Biržų apylinkėse pradėjo formuotis vyšnios vaisiai, Klaipėdos apylinkėse – obelų vaisiai, daug kur baigė žydėti avietės, susiformavo aviečių vaisiai.

Kauno MS antrąjį birželio mėnesio dešimtadienį fiksuotos vidutinės ir aukštos UVI indekso reikšmės, kurios vidutiniškai buvo 0,2 mažesnės už daugiametį (2001-2020 m.) vidurkį. Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė 5,8 buvo fiksuota 17 d., mažiausias – 3,6 13 d.

Antrąjį birželio mėnesio dešimtadienį Kauno MS fiksuotos bendrojo ozono kiekio (toliau – BOK) reikšmės (353 DU4) buvo artimos daugiamečiam (1993-2020 m.) vidurkiui. Šiomis dienomis aukščiausia BOK reikšmė 432 DU4 buvo fiksuota 13 d., mažiausia – 325 DU 17 d.

 

1 pavojingas meteorologinis reiškinys karštis ­ – kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 1–2 dienas.

2 stichinis meteorologinis reiškinys kaitra – kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi iš eilės 3 dienas ar ilgiau.

3 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

4 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.