Kas yra klimatas?

Žmonių gyvenimas ir veikla vyksta tam tikroje aplinkoje, yra susiję su šia aplinka ir negalimi be jos. Jeigu kalbėtume tik apie negyvąją gamtą, tai šalia geografinių ir geologinių sąlygų gana didelę šios aplinkos dalį sudaro orai ir klimatas.

Nėra nė vieno žmogaus veiklos proceso, kuris nepriklausytų nuo orų ar klimato.

Orai ir klimatas, orų kompleksas visada yra susiję su tam tikra vieta. Orų kompleksą sudaro panašūs arba vienodi orai, kurie tęsiasi keletą dienų. Kompleksas nėra kažkoks laisvas darinys, tai tam tikras dėsningumas, sistema, susidedanti iš panašių orų.

Klimatas – tai „orų kompleksų“ visuma. Jis susumuoja ne tik kelių dienų, bet ir daugelio metų orus. Klimatas apima orų visumą: galimų ir faktiškai stebėtų tam tikroje vietoje per labai ilgą laiką.

Klimatas talpina savyje tipišką orų kaitą, paros ir metinius svyravimus. Klimatas – tai sudėtinga sistema, kuri kinta ir vystosi priklausydama nuo kitų sferų kaitos ir vystymosi: kriosferos, atmosferos, biosferos, geosferos ir kt.

Visa tai sudaro globalinę klimato sistemą, ir nors Lietuvos klimatas yra neatskiriama globalinio klimato dalis, tačiau tiriant regionų klimatą formuojančius faktorius yra tiesiog neįmanoma aprašyti ir išanalizuoti visas klimato sistemas, todėl dažniausiai apsiribojama tik vienos sistemos, t.y. atmosferos, analize.

Prie supaprastintos klimato sistemos reikia dar pridėti bendrąją atmosferos cirkuliaciją ir vandens apytaką, Saulės spinduliuotę ir šalies geografinę padėtį.

Klimato pažinimo procesas apima išvardytų klimatą formuojančių procesų analizę, klimatą formuojančių elementų charakteristikas, klimato ypatybių anomalijų ir reiškinių paiešką bei klimato rajonavimą.