Ilgalaikė prognozė

Prognozuojama, kad kovo pirmoje pusėje oro temperatūra bus iki 2 °C aukščiau normos, o kritulių kiekis iki 30 % mažesnis nei SKN*.

Pateikiama ekspertinė artimiausio mėnesio prognozė Lietuvoje**:

  • Kovas: oro temperatūra bus iki 3 °C aukščiau normos, o kritulių kiekis iki 15 % mažesnis nei SKN (SKN: 0,9 °C ir 39 mm).

Prognozę sudarė Klimato ir tyrimų skyrius. Prognozė atnaujinta 2024-02-27.
* SKN – standartinė klimato norma, kuri yra 1991–2020 metų meteorologinių elementų vidutinė reikšmė Lietuvoje.
** Mėnesio prognozė sudaroma atliekant ekspertinį vertinimą naudojantis įvairiais šaltiniais.
*** Prognozės sudaromos kiekvieną penktadienį, remiantis Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) duomenimis. Antradieniais prognozės yra koreguojamos.
Pastaba dėl grafiko: jeigu nėra kurio nors stulpelio, tai jo vietoje reikšmė yra 0.

Vidutinės oro temperatūros prognozė

Kritulių kiekio prognozė