Ilgalaikė prognozė

Prognozuojama, kad rugpjūčio pirmoje pusėje oro temperatūra bus artima normai, o kritulių kiekis iki 30 % didesnis nei SKN*.

Pateikiama ekspertinė artimiausio mėnesio prognozė Lietuvoje**:

  • Rugpjūtis: oro temperatūra iki 0,5 °C aukščiau normos, o kritulių kiekis iki 20 % didesnis nei SKN (SKN: 17,6 °C ir 77 mm).

Prognozę sudarė Klimato ir tyrimų skyrius. Prognozė atnaujinta 2024-07-19.
* SKN – standartinė klimato norma, kuri yra 1991–2020 metų meteorologinių elementų vidutinė reikšmė Lietuvoje.
** Mėnesio prognozė sudaroma atliekant ekspertinį vertinimą naudojantis įvairiais šaltiniais.
*** Prognozės sudaromos kiekvieną penktadienį, remiantis Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) duomenimis. Antradieniais prognozės yra koreguojamos.
Pastaba dėl grafiko: jeigu nėra kurio nors stulpelio, tai jo vietoje reikšmė yra 0.

Vidutinės oro temperatūros prognozė

Kritulių kiekio prognozė