2023 m. liepos mėnesio trečiasis dešimtadienis

Liepos mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 16,9 °C (neigiama 2,2° anomalija). Vėsiausia buvo Žemaičių aukštumoje, 16,4–17,0 °C (neigiama 2,3–2,9° anomalija), didžiojoje šalies dalyje vyravo 17,0–18,0 °C temperatūra (neigiama 2,2–2,6° anomalija), Pietų Lietuvoje ir pajūryje 18,0–19,0 °C (neigiama 1,3–2,3° anomalija), Nidoje ir Ventėje 18,2–18,4 °C (neigiama 1,4° anomalija) (1 pav.). Žemiausia oro temperatūra 3,8 °C registruota 11 d. Molėtuose, aukščiausia – 34,9 °C 16 d. Kalvarijoje – šią dieną visoje Lietuvoje, išskyrus Nidą ir Ventę, registruotas karštis1 – oro temperatūra perkopė 30 °C, trijose meteorologijos stotyse viršytas buvęs šios paros maksimaliostemperatūros rekordas. Karštis registruotas keliose stotyse ir 17 d.

1 pav. Liepos mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje trečiąjį liepos dešimtadienį buvo 28,8 mm (1,1 SKN). Pietų Lietuvoje, Šiaurės Lietuvos viduriniuose rajonuose ir Guntauninkų apylinkėse kritulių kiekis neviršijo 20 cm (0,4–1,0 SKN), didžiojoje šalies dalyje iškrito 20–40 cm krutulių (0,7–1,8 SKN), šiaurės vakarinėje ir šiaurės rytinėje dalyse 40–60 mm (1,3–2,3 SKN), daugiausiai kritulių registruota Utenoje (67,3 mm, 2,8 SKN) ir Plungėje 78,9 mm (2 pav.). Liepos 22, 23, 25 ir 31 d. vietomis buvo registruoti pavojingo lietaus2 atvejai.

2 pav. Liepos mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis

Liepos trečiąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 71,2 val. (1,02 SKN): nuo 61,1 val. Biržuose iki 83,9 val. Nidoje. (3 pav.).

3 pav. Liepos mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Trečiojo liepos dešimtadienio pradžioje stichinė sausra3 dar buvo fiksuojama keliose Šiaurės rytų Lietuvos savivaldybių – Anykščių, Utenos ir Zarasų r. sav. teritorijose. Tačiau jau liepos 23 d. stichinė sausra Lietuvos teritorijoje baigėsi – paskutinė savivaldybė, kurioje stichinė sausra buvo fiksuota – Zarasų r.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 18–22°C, aukščiausia kilo iki 23–30°C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 22–27°C.

Nuo liepos 24 d. 12 UTC iki 31 d. 10 UTC sutriko UVE jutiklio veikimas, susidarė UVI duomenų trūkis. Apžvalga neparengta dėl prietaiso gedimo bei per ilgo duomenų trūkio.


1 pavojingas meteorologinis reiškinys karštis – kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 1–2 dienas.

2 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49,9 mm kritulių.

3 sausra augalų vegetacijos laikotarpiu – stichinis reiškinys, kai 30 iš eilės einančių parų TPI (temperatūros–kritulių indeksas <3,5.