2017 m. gruodžio mėnesio antrasis dešimtadienis

Antrojo gruodžio mėnesio dešimtadienio vidutinė oro temperatūra (-0,3…2,2 °C) visoje šalyje buvo nuo 2,0 iki 3,4° aukštesnė už standartinę klimato normą (toliau – SKN) ir tik vieną – gruodžio 11 dieną buvo šiek tiek vėsiau nei įprasta – likusiomis dešimtadienio dienomis temperatūra 1,1–4,4° viršijo normą. Aukščiausia oro temperatūra šį dešimtadienį pakilo iki 6–9 °C, žemiausia nukrito iki -6…-1 °C.

Krituliai teritoriniu ir kiekio atžvilgiu pasiskirstė netolygiai (1 pav.). Daugiausiai jų (30–54 mm) iškrito vakariniame šalies pakraštyje – čia kritulių norma buvo viršyta 1,3–1,8 karto. Artimas normai kritulių kiekis teko pavieniams Vakarų Lietuvos rajonams, taip pat rytiniam ir pietiniam šalies pakraščiui, o didesnėje šalies dalyje iškrito tik iki pusės kritulių normos.

 Pirmoje dešimtadienio pusėje plona sniego danga buvo susidariusi tik Vakarų Lietuvoje, taip pat Varėnos ir Ignalinos apylinkėse. Gausiau pasnigo gruodžio 15 d. – daugelyje rajonų, išskyrus pajūrį ir pietvakarinį šalies pakraštį, susidarė 2–10 cm storio sniego danga, tačiau kai kur sniego buvo tik pėdsakai. Iki dešimtadienio pabaigos silpnai pasnyguriuodavo beveik kiekvieną dieną, tačiau dėl apie 0° svyruojančios temperatūros sniegas visur labai palengva tirpo.
Pirmoje dešimtadienio pusėje plona sniego danga buvo susidariusi tik Vakarų Lietuvoje, taip pat Varėnos ir Ignalinos apylinkėse. Gausiau pasnigo gruodžio 15 d. – daugelyje rajonų, išskyrus pajūrį ir pietvakarinį šalies pakraštį, susidarė 2–10 cm storio sniego danga, tačiau kai kur sniego buvo tik pėdsakai. Iki dešimtadienio pabaigos silpnai pasnyguriuodavo beveik kiekvieną dieną, tačiau dėl apie 0° svyruojančios temperatūros sniegas visur labai palengva tirpo.

Žemiausia dirvožemio paviršiaus temperatūra daug kur buvo nukritusi iki -11…-2 °C. Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje svyravo apie 0–1 °C, žemiausia svyravo apie -1..0 °C.

Naktimis vyravusi neigiama temperatūra paspartino dirvožemio įšalimą – storiausias įšalo sluoksnis, kaip įprasta, susidarė Varėnos rajone – nors laikėsi neilgai, bet buvo įšalęs iki 7–15 cm. Lazdijų ir Utenos rajonuose dirvožemiai tik kelias dienas buvo įšalę iki 2–5 cm, o Vilkaviškio, Kauno ir Panevėžio apylinkėse 1–3 cm storio įšalas laikėsi beveik visomis dienomis.

Saulė šį dešimtadienį spindėjo itin trumpai – daugelyje šalies rajonų 1–7 val. Šiek tiek daugiau nei 10 val. saulė spinduliais lepino Vilkaviškio rajono gyventojus. O trumpiausiai – vos 35 minutes saulė šį dešimtadienį spindėjo Telšių apylinkėse (2 pav.).

 2 pav. Antrojo gruodžio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė, valandomis
2 pav. Antrojo gruodžio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė, valandomis