2019 m. spalio mėnesio antrasis dešimtadienis

Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė Lietuvos oro temperatūra buvo 12,4 °C (teigiama 5,2° anomalija). Tai karščiausias spalio mėn. antrasis dešimtadienis nuo 1961 m. Vidutinė oro temperatūra buvo nuo 11,7–12,0 °C Žemaičių aukštumoje ir rytiniame pakraštyje iki 13,0–13,2 °C Pietvakarių Lietuvoje ir pajūryje (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra siekė 19–22 °C.  16, 19 ir 20 dienomis buvo pasiekti nauji aukščiausios oro temperatūros rekordai Lietuvoje (16  d. 21,8 °C Tauragėje, 19 d. 20,3 °C Varėnoje ir 20 d. 20,2 °C Kybartuose). Žemiausia nukrito iki 4–8 °C.

 

 1 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Antrąjį Spalio dešimtadienį vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje 1,2 kartus viršijo SKN ir  buvo apie 23 mm, tačiau pasiskirstė labai netolygiai: atskiriems rajonams teko nuo 4 iki 73 mm  kritulių (0,35–2,7 SKN) (2 pav.).  11 ir 12 dienomis registruoti pavojingo1 lietaus atvejai Žemaitijoje, gausiausias lietus registruotas 12 d. Skuode, kai per 12 val. iškrito 36,2 mm kritulių

2 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio kritulių kiekis

Spalio antrąjį dešimtadienį Saulė vidutiniškai spindėjo 34 val. (artimas SKN) – nuo 21–30  val.  (0,3–0,4 SKN) Šiaurės Lietuvoje ir pajūryje iki 45–50 val. Pietų Lietuvoje (3 pav.).

 

 3 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė
3 pav. Spalio mėnesio antrojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje daugelyje šalies rajonų svyravo apie 11–12 °C, aukščiausia kilo iki 13–16 °C.

1 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.