2018 m. sausio mėnesio antrasis dešimtadienis

Antrojo sausio mėnesio dešimtadienio vidutinė oro temperatūra (-6,3…-3,7 °C) visoje šalyje buvo vidutiniškai 2,7° žemesnė už standartinę klimato normą (toliau – SKN). Tik paskutines dvi dešimtadienio dienas buvo šiek tiek šilčiau nei įprasta – likusiomis dešimtadienio dienomis fiksuota 0,1–6,3° neigiama anomalija. Aukščiausia oro temperatūra šį dešimtadienį pakilo iki -1…2 °C, žemiausia nukrito iki -13…-9 °C.

Krituliai šį dešimtadienį, kaip ir praėjusį, pasiskirstė netolygiai (1 pav.). Pirmą dešimtadienio pusę pasnyguriavo tik kur ne kur, o antroje dešimtadienio pusėje snigo visoje šalyje. Daugiausia kritulių (15–19 mm) teko Alytaus, Vilniaus, Švenčionių, Vilkaviškio, Kauno ir Marijampolės rajonams – čia kritulių norma buvo viršyta iki 1,9 karto. Artimas normai kritulių kiekis teko didžiajai daliai pietinių ir centrinių šalies rajonų – čia iškrito 7–15 mm kritulių. Šiaurės rytų ir Vakarų Lietuvoje kritulių kiekis (0,3–12 mm) buvo mažesnis už SKN – pavieniuose rajonuose teiškrito tik 3 % dešimtadienio kritulių normos.

 1 pav. Antrojo sausio mėnesio dešimtadienio kritulių kiekis, milimetrais
1 pav. Antrojo sausio mėnesio dešimtadienio kritulių kiekis, milimetrais

Dešimtadienio pradžioje sniego dangos pėdsakai buvo susidarę tik Ignalinos, Šilalės, Raseinių, Šiaulių ir Vilniaus apylinkėse. Sausio 16–17 d. per šalį slinko kritulių debesys, snigo daug kur – sniego danga storėjo ir paskutinę dešimtadienio dieną daug kur siekė 4–11 cm, o storiausia buvo Pietų Lietuvoje ir svyravo apie 10–16 cm.

Žemiausia dirvožemio / sniego paviršiaus paviršiaus temperatūra daug kur buvo nukritusi iki -16…-10 °C. Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje jau buvo neigiama ir svyravo apie -4…-1 °C, žemiausia nukrito iki -8…-4 °C.

Kadangi dešimtadienio pradžioje, kai naktys ir dienos buvo šalčiausios, sniego dangos nebuvo, susidarė palankios sąlygos storėti dirvožemio įšalo sluoksniui. Paskutinę dešimtadienio dieną dirvožemiai daug kur buvo įšalę iki 15–34 cm, o Biržų ir Varėnos apylinkėse įšalo storis siekė atitinamai 39 ir 43 cm.

Saulė šį dešimtadienį daugelyje šalies rajonų spindėjo apie 11–19 val. (2 pav.), trumpiausiai (iki 10 val.) saulė spindėjo Kuršių nerijoje, o ilgiausiai (21–23 val.) – Ignalinos ir Vilkaviškio apylinkėse.

 2 pav. Antrojo sausio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė, valandomis
2 pav. Antrojo sausio mėnesio dešimtadienio saulės spindėjimo trukmė, valandomis