2024 m. birželio mėnesio trečiasis dešimtadienis

Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 20,0 °C (teigiama 3,6° anomalija). Vėsiausia buvo šiaurės vakariniame pakraštyje, 18,7–19,0 °C (teigiama 3,2° anomalija), kitur šiaurinėje pusėje, išskyrus šiaurės rytinį pakraštį, bei pietrytiniame pakraštyje, dalyje Šakių bei Kauno r. ir Kazlų Rūdos savivaldybių 19,0–20,0 °C (teigiama 3,3–3,7° anomalija), Pietų Lietuvoje, pietvakariniane ir šiaurės rytiniame pakraščiuose bei centriniuose rajonuose 20–21 °C (teigiama 3,3–4,0° anomalija) (1 pav.). Birželio 26–28 ir 30 dienomis oro temperatūra pakilo iki 30 °C ir aukščiau, registruotas pavojingas reiškinys karštis1 beveik visoje Lietuvoje, o 26–28 d. 4-iose meteorologijos stotyse registruota pirmoji šiais metais kaitra2: Birštone, Dotnuvoje, Šumske ir Varėnoje.

Birželio 28 d. buvo pasiektas šios paros karščio rekordas Lietuvije: 34,0 °C (Druskininkai). Šią dieną buvo sumušti beveik visų meteorologijos stočių rekordai (išskyrus Klaipėdą, Nidą ir Šilutę). Taip pat 27–29 d. naktimis vietomis registruotos tropinės naktys (minimali oro temperatūra nenukrito žemiau 20 °C). Žemiausia dešimtadienio temperatūra 7,3 °C registruota 21 d. Kazlų Rūdoje.

1 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra

Vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje trečiąjį birželio dešimtadienį buvo 11,7 mm (0,4 SKN). Rytinėje šalies pusėje, šiaurės vakariniame pakraštyje, Plungės ir Lazdijų apylinkėse kritulių buvo 1–10 mm (0,04–0,4 SKN), vakarinėje pusėje daug kur 10–20 mm (0,4–0,8 SKN) ir tik 4 stotyse registruotas kritulių kiekis viršijo 20 mm: Laukuvoje 20,7 mm (0,8 SKN), Telšiuose 23,6 mm ir Birštone 32,4 mm (artimi SKN kiekiai), didžiausias kiekis teko Šakiams – 41,2 mm (1,6 SKN) (2 pav.). Mažiausiai kritulių registruota Panevėžyje ir Šumske, po 1 mm. 22 d. Šakiuose ir Telšiuose, o 29 d. Birštone registruoti pavojingo lietaus² atvejai.

2 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio kritulių kiekis

Birželio trečiąjį dešimtadienį Saulė Lietuvoje vidutiniškai švietė 104,8 val. (1,2 SKN): nuo 93,1 val. Varėnoje iki 113,4 val. Šiauliuose. (3 pav.).

3 pav. Birželio mėnesio trečiojo dešimtadienio Saulės spindėjimo trukmė

Antrojo dešimtadienio pabaigoje prasidėjusi stichinė sausra4 kai kuriose Jurbarko ir Šakių r. sav. seniūnijose ilgai nesitęsė ir gausiai palijus šiose savivaldybėse, jos pabaiga buvo fiksuojama birželio 22 d. 

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 22–24 °C, aukščiausia temperatūra šiame gylyje siekė iki 29–36 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje kilo iki 25–30 °C.

Kauno MS trečiąjį birželio mėnesio dešimtadienį fiksuotos vidutinės ir aukštos UVI indekso reikšmės, kurių nuokrypis vidutiniškai buvo 0,6 UVI mažesnis už daugiametį (2001–2020 m.) vidurkį (5,4). Šiomis dienomis aukščiausia UVI indekso reikšmė (6,3) buvo fiksuojama 24 d., mažiausia – (2,8) 22 d., kur nuokrypis nuo šios dienos daugiamečio vidurkio lygus -2,4.

Bendrasis ozono kiekis (toliau – BOK) išmatuotas (342 DU5) Kauno MS trečiąjį birželio mėnesio dešimtadienį buvo vidutiniškai 2 % mažesnis už daugiametį (1993–2022 m.) šio dešimtadienio vidurkį (350 DU). Aukščiausia BOK reikšmė (369 DU) fiksuota 23 d., o mažiausia 30 d. (323 DU). Atitinkamai šių dienų vidutiniai paros nuokrypiai nuo daugiamečių šių parų BOK vidurkių sudarė 5 % ir -6 %.


1 kaitra – stichinis meteorologinis reiškinys, kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ar daugiau ir laikosi 3 dienas ar ilgiau.

2 karštis – pavojingas meteorologinis reiškinys, kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ar daugiau ir laikosi 1–2 dienas.

3 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

4stichinis meteorologinis reiškinys – sausra augalų vegetacijos laikotarpiu skelbiama, kai 30 parų vidutinės oro temperatūros vidurkis ≥5 °C ir 30 iš eilės einančių parų TPI vidurkis <3,5

5 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.