2024-03-15 | Likviduojama Hidrometeorologinių paslaugų informacinė sistema „METIS“

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) informuoja, kad yra likviduojama Hidrometeorologinių paslaugų informacinė sistema „METIS“ (toliau – METIS), kuri buvo sukurta 2015 metais LHMT vykdyto ir ES struktūrinių fondų bei Lietuvos biudžeto lėšomis finansuoto projekto metu. Sistema buvo skirta didinti LHMT paslaugų prieinamumą, perkelti teikimas paslaugas į elektroninę erdvę, sukuriant priemones e. paslaugų gavėjams ne tik iš Lietuvos, bet ir iš ES patogiai jas užsakyti ir gauti rezultatus.

Nuo 2015 m. sistema nebuvo modernizuota, joje naudojami pasenę ir nepalaikomi technologiniai sprendimai, kuriuos šiuo metu atnaujinti būtų netikslinga. Sistema neatitinka LHMT ir išorės vartotojų poreikių, sunkiai įmanoma užtikrinti jai taikomus kibernetinio saugumo ir prieinamumo neįgaliesiems reikalavimus. Šiuo metu informacijos ir paslaugų visuomenei teikimui naudojamos kitos priemonės, pavyzdžiui 2023 m. metais visuomenei pristatyta atnaujinta LHMT interneto svetainė meteo.lt ir kt.

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės informacinės sistemos valdytojas turi teisę rengti ir priimti teisės aktus susijusius su informacinės sistemos veikimu. METIS nuostatai, patvirtinti LHMT direktoriaus 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-108 „Dėl hidrometeorologinių paslaugų informacinės sistemos ,,METIS“ nuostatų patvirtinimo“, numato, kad METIS valdytojas yra LHMT. Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą ir aukščiau išdėstytus argumentus LHMT priėmė sprendimą likviduoti informacinę sistemą. METIS likvidavimo pabaiga – 2024 m. gegužės 31 d.

Parengė
LHMT IT skyrius