2024-02-01 | Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai vadovaus R. Valančiauskas

Nuo vasario 1 d. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriumi laimėjęs konkursą pradeda dirbti inovacijų vadybos specialistas Ričardas Valančiauskas.

„Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vadovas turės plėsti meteorologinių ir hidrologinių duomenų atvėrimą, skatinant verslą ir mokslą jais aktyviau remtis, šviesti visuomenę, didinti jos informuotumą apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir ekstremaliųjų reiškinių rizikas“, – sako R. Valančiauską paskyręs į pareigas aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba teikia patikimą meteorologinę ir hidrologinę informaciją, reikalingą Lietuvos nacionalinėms reikmėms ir valstybės tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti, mažinant neigiamą nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį aplinkai ir žmogui.

Taip pat rengia rengia meteorologines, hidrologines, jūrines hidrometeorologines, ultravioletinės saulės spinduliuotės ir karščio indekso bei vėjo žvarbumo prognozes, įspėja apie gaivalines nelaimes, stichinius, katastrofinius reiškinius ir staigius orų pokyčius, bendrojo ozono sluoksnio nykimą, paviršinio vandens objektų hidrologinį režimą, orus, klimato kaitą, jo įtaką aplinkai, ūkio veiklai.

„Pagrindinė mano vizija – tarnybos veiklos efektyvumo didinimas, teikiamų paslaugų kokybės bei tikslinių duomenų naudotojų plėtra, ypač skatinant naujų technologijų vystymą ir taikymą hidrometeorologijos srityje. Tam būtini gerai valdomi pokyčiai, užtikrinantys įstaigos tikslų, procesų ir išteklių sustygavimą. Tikiu, kad savo kompetencija ir patirtimi padėsiu tarnybai prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos ir atliepti jai keliamus lūkesčius“, – teigia R. Valančiauskas.

Naujasis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vadovas yra baigęs viešojo administravimo bakalauro ir teisės magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete, įgijęs inovacijų vadybos magistro laipsnį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Pastaruosius ketverius metus R. Valančiauskas dirbo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje Inovacijų departamento direktoriumi. Prieš tai darbavosi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, Kauno apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamente.

R. Valančiauskas turi daugiau nei 13 metų patirtį inovacijų ir verslo plėtros skatinimo srityje, yra sukaupęs kompetenciją inovacijų vystymo ir diegimo, inovacijų procesų valdymo klausimais. Jam teko atstovauti Lietuvai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), Europos Komisijoje, Europos kosmoso agentūroje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje (NATO) ir kt. 2018 m. jis pirmininkavo Europos inovacijų agentūrų tinklui TAFTIE.

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): aplinkos ministras Simonas Gentvilas, naujasis LHMT direktorius Ričardas Valančiauskas, LHMT laikinoji vadovė Vida Ralienė ir viceministras Kęstutis Šetkus.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vadovas skiriamas 5 metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar 5 metams.

Parengė: Aplinkos ministerija