2024-03-14 | Išleistas leidinys „Agrometeorologinių rodiklių Lietuvoje žinynas“

Informuojame, jog buvo parengtas ir išleistas dar vienas elektroninis leidinys „Agrometeorologinių rodiklių Lietuvoje žinynas“, kuris yra skirtas specializuotiems žemės ūkio veiklomis užsiimančių subjektų poreikiams atliepti. Šiame leidinyje pateikiami įvairūs agrometeorologiniai rodikliai standartinės klimato normos 1991–2020 metų laikotarpiu.

Leidinio tikslas – pateikti vidutinius klimato rodiklių, aktualių žemės ūkio reikmėms, duomenis Lietuvoje. Analizėje naudojami 18 meteorologijos stočių, kurios pasižymi ilga stebėjimų seka, duomenys. Leidinyje pateikiami žemėlapiai, lentelės su vidurkiais, minimaliomis ir maksimaliomis reikšmėmis Lietuvoje ir atskirose stotyse bei reikšmių pasikartojimas (90 procentilis – apie 1 kartas per 10 metų, 10 procentilis – apie 9 kartai per 10 metų).

Žemėlapis ir grafikas – iš parengto leidinio. Aktyviosios oro temperatūros sumos, 1991–2020 m.

Numatoma, kad leidinys bus tęstinis, todėl ateityje atsižvelgiant į poreikius, pastabas gali būti pildomas įvairiais rodikliais, papildomomis stotimis, grafiniais elementais ir/ar koreguojama prieš tai buvusi informacija. Dėl to leidinys leidžiamas versijų pagrindu ir rekomenduojame naudotis naujausia leidinio versija, kurią rasite meteo.lt skiltyje „Klimatas“ arba tiesiog čia.

Be to, šis leidinys turi neatsiejamą skaitmeninę bylą (AGROMETEOROLOGINIŲ_RODIKLIŲ_ LIETUVOJE_ŽINYNAS_2023-12-29_v1.0_priedas.xlsx), kurioje pateikiami papildomi duomenys, nepateikti šiame žinyne.

Leidinio naudojimas yra atviras, tačiau turi būti nurodytas šaltinis.

Pasiūlymus ir pastabas apie leidinį galite teikti el. paštu klimatas@meteo.lt