2024 m. gegužės mėn. apžvalga

Gegužės mėn. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 15,4 °C (teigiama 2,9° anomalija). Tai antra pagal šiltumą gegužė (kartu su 2013 m.) nuo 1961 m. Šilčiausia buvo 2018 m. gegužė (16,4 °C). Šių metų pavasaris buvo pats šilčiausias nuo 1961 m. (vidutinė oro temperatūra 9,4 °C), iki šiol buvo 2014 m. pavasaris (8,6 °C).

Vėsiausia buvo Rytų Lietuvoje, šiaurės vakariniame pakraštyje ir Žemaičių aukštumos rytiniame šlaite, 14–15 °C (teigiama 2,1–2,5° anomalija), šilčiausia – Mažojoje Lietuvoje (be Klaipėdos ir dalies jos apylinkių) ir Jurbarke 16–17 °C (teigiama 4,1–4,3° anomalija), kitur – 16–17 °C (teigiama 2,1–3,6° anomalija (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra siekė 27,6–30,6  °C, žemiausia buvo nukritus iki -3,2…1,4 °C, Nidoje 4,2 °C, Ventėje 3,4 °C. Aukščiausia paros oro temperatūra registruota 30 d. Jonavoje 30,6 °C, žemiausia 12 d. Varėnoje -3,2 °C.

1 pav. Gegužės mėnesio vidutinė oro temperatūra

Gegužės mėnesį vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo apie 34,9 mm (2/3 SKN), tačiau pasiskirstymas buvo labai netolygus. Didžiojoje šalies dalyje kritulių kiekis neviršijo 35 mm, buvo 10–35 mm (0,2–0,7 SKN), vietomis Aukštaitijoje, dalyje Vakarų ir Pietų Lietuvos 35–70 mm (0,6–1,4 SKN), Skuodo ir Tauragės apylinkėse 70–80 mm (1,3–1,9 SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių per mėnesį iškrito Skuode (77,9 mm) ir Tauragėje (71,6 mm), mažiausiai – Lazdijuose (11,4 mm). Gegužės 6, 19–20, 25, 29 ir 31 dienomis vietomis registruoti pavojingi lietūs1, stipriausia liūtis registruota 25 d. Skuode, kai per – per 1 val. 10 min. iškrito 45,5 mm.

2 pav. Gegužės mėnesio kritulių kiekis

Gegužės mėnesį Saulės spindėjimo vidutinė trukmė Lietuvoje buvo 335 val. (1,2 SKN). Ilgiausiai Saulė švietė Šilutėje, 366,3 val., trumpiausiai – Varėnoje, 314,2 val. (3 pav.).

3 pav. Saulės spindėjimo trukmė gegužės mėnesį

Didžiausias vėjo greitis siekė 12,2–18,7 m/s, Tauragėje 20,3 m/s, Raseiniuose 21,6 m/s.

Gegužės mėnesio pirmą ir antrą dešimtadienį vietomis ore ir arčiau dirvos paviršiaus ryto valandomis fiksuotos šalnos. Pirmą dešimtadienį temperatūra ore krito iki -2 °C, arčiau dirvos paviršiaus – kai kur iki -6 °C, o antrąjį dešimtadienį, gegužės 12 d. ryto valandomis šalnos fiksuotos didžiojoje šalies dalyje. Šią dieną, žemiausios temperatūros fiksuotos Varėnos rajone – temperatūra ore krito iki -3,2 °C, arčiau dirvos paviršiaus iki -7,8 °C.

Meteorologinės vasaros, arba laikotarpio, kai vidutinė paros oro temperatūra pasiekia ir viršija 15 °C, pradžia visoje Lietuvoje fiksuota gegužės 20 d. Šiais metais meteorologinė vasara prasidėjo vidutiniškai 11 dienų ankščiau, o Klaipėdos rajone – daugiau nei trimis savaitėmis ankščiau nei SKN.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 17–20 °C, žemiausia šiame gylyje 4–9 °C, aukščiausia 26–33 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje išliko laikėsi apie 7–11 °C, aukščiausia šiame gylyje siekė 22–28 °C.

Gegužės mėnesį Kauno MS buvo fiksuojamos žemos ir vidutinės UVI indekso reikšmės. Šio mėnesio vidutinis UVI indeksas (3,7) buvo (0,5) žemesnis už daugiametį (2001–2020 m.) vidurkį (4,2). Gegužę aukščiausia UVI reikšmė (4,8) buvo fiksuota 29 d., o mažiausia (1,1) 9 d. (nuokrypis nuo daugiamečio šios paros UVI vidurkio -2,8).

4 pav. UVI kaita Kauno MS gegužės mėnesį

Bendrojo ozono kiekio (toliau – BOK) gegužės mėnesio vidurkis (392 DU2) išmatuotas Kauno MS (neįtraukiant 5 d. duomenų dėl spektrofotometro programos sutrikimo) vidutiniškai 6 % viršijo daugiametį (1993–2022 m.) vidurkį (368 DU). Šio mėnesio 1–4 d. vyravo neigiamų nuokrypių tendencija nuo daugiamečio vidurkio, o likusiomis – teigiamų. Aukščiausia BOK reikšmė išmatuota 25 d. (417 DU), kur šios paros nuokrypis nuo daugiametės vidutinės maksimalios gegužės mėnesio reikšmės (379 DU) fiksuotas 10 % didesnis, tačiau absoliučios gegužės mėnesio maksimalios reikšmės (492 DU, kuri išmatuota 2021-05-08) neviršijo 15 %. Taip pat 25 d. išmatuota BOK reikšmė pagerino buvusį šios paros maksimumo rekordą, antroje vietoje atitinkamai palikusi 403 DU, fiksuotą 2010-05-25. Mažiausios reikšmės registruotos 1 d. (350 DU) ir 2 d. (351 DU), kur atitinkamai šių dienų nuokrypiai nuo daugiametės vidutinės minimalios gegužės mėnesio reikšmės (360 DU) sudarė -3 %, tačiau absoliutų gegužės mėnesio minimumą (302 DU, išmatuotą 2017-05-28 d.) viršijo 16 %.

5 pav. Ozono kiekio kaita (DU) Kauno MS gegužės mėnesį

Gegužės mėnesį daugelyje vandens matavimo stočių vidutinis vandens lygis buvo iki 38 cm žemesnis už vidutinį daugiametį vandens lygį, vietomis 4–55 cm aukštesnis už jį. Aukščiausi vandens lygiai upėse stebėti mėnesio pradžioje, vėliau prasidėjo vandens lygio kritimas. Kai kurių upių vandeningumas žymiai sumažėjo.

Vidutinis gegužės mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 20 cm aukštesnis nei šio mėnesio vidutinis daugiametis vandens lygis. Vandens lygiai žemesni už vidutinį daugiametį stebėti Nemune ties Birštonu ir Nemune ties Darsūniškiu, atitinkamai 17 ir 24 cm.

Vandens telkiniai visą mėnesį pamažu šilo. Paskutinę mėnesio dieną vandens temperatūra upėse siekė 16,7–22,4°C, ežeruose 19,8–22,9°C, Baltijos jūroje 9,0–13,4°C, Kuršių mariose 20,0–21,2°C.

6 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse gegužės mėnesį
7 pav. Upių būklė gegužės mėn.

1 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49,9 mm kritulių

2 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas

Platesnę informaciją apie gegužės mėnesį rasite čia