2021 birželio mėn. apžvalga

Birželio mėn. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 19,2 °C (teigiama 3,3° anomalija): nuo 18,5 °C Laukuvoje (teigiama 3,6° anomalija) iki 19,5–19,7 °C pietvakarinėje dalyje (teigiama 3,2–3,7° anomalija) (1 pav.). Tai antras pagal šiltumą birželis nuo 1961 m., šilčiausias 2019 m. 20,1 °C. Aukščiausia oro temperatūra siekė 31,1–34,0 °C. 20, 22 ir 23 dienomis pasiekti aukščiausios oro temperatūros rekordai Lietuvoje: 20 d. 33,1 °C (Alytus), 22 d. 33,6 °C (Akmenė) ir 23 d. 34,0 °C (Rokiškis). Nuo 18 iki 24 d. tęsėsi stichinis reiškinys kaitra1. Atskirose meteorologijos stotyse ji truko nuo 3 iki 7 parų. Kaitra nebuvo registruota tik Nidos MS – čia tik 22 d. registruotas 31,1 °C karštis2. Birželio 19–23 d. stebėtos tropinės naktys, kai oro temperatūra naktį nenukrinto žemiau 20 °C. Karščiausia naktis buvo 21 d. Nidoje, 23,1 °C. Žemiausia paros oro temperatūra buvo nukritus iki 3,2–8,6 °C, Nidoje 10,9 °C. Aukščiausia registruota 23 d. Rokiškyje 34,0 °C, žemiausia 2 d. Varėnoje 3,2 °C.

 1 pav. Birželio mėnesio vidutinė oro temperatūra
1 pav. Birželio mėnesio vidutinė oro temperatūra

Birželio mėnesio vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo apie 45 mm (2/3 SKN). Didžiojoje šalies dalyje kritulių kiekis neviršijo 40 mm (0,2–0,7 SKN), gausiau palijo pietrytinėje, rytinėje ir šiaurės rytinėje dalyse bei Pasvalio–Jurbarko r. sav. juostoje – 45–94 mm (0,6–1,4 SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių per mėnesį iškrito Šiauliuose (93,3 mm), mažiausiai Kretingoje (11,1 mm). 8, 10, 11, 13, 23–28 dienomis registruoti pavojingo lietaus3 atvejai, o Šiauliuose 24 d. per 1 val. 20 min. iškritus 52,1 mm kritulių registruotas stichinis lietaus4.

 2 pav. Birželio mėnesio kritulių kiekis
2 pav. Birželio mėnesio kritulių kiekis

Birželio mėnesį Saulės spindėjimo vidutinė trukmė Lietuvoje buvo 344 val. (1,2 SKN), ilgiausiai Saulė švietė Šilutėje 370 val., trumpiausiai – Vilniuje 302 val. (3 pav.).

 3 pav. Saulės spindėjimo trukmė birželio mėnesį
3 pav. Saulės spindėjimo trukmė birželio mėnesį

Didžiausias vėjo greitis siekė 13,8–17,8 m/s, Kaune 18,6 m/s, Dūkšte 22,1 m/s ir Lazdijuose 24,3 m/s.

Vidutinė purenamo ruožo temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 20–23 °C, Klaipėdoje apie 25 °C, aukščiausia šiame gylyje kilo iki 30–37 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje kilo iki 26–30 °C.

Vertinant sausrą pagal TPI indeksą, sausros šalyje nėra.

Meteorologinė vasara, arba laikotarpis, kai vidutinė paros oro temperatūra pakyla aukščiau 15 °C, šiais metais daug kur šalyje prasidėjo birželio 2 d., rytinėje šalies dalyje – birželio 3 d., tai yra vidutiniškai 1–2 dienomis anksčiau lyginant su SKN.

Pirmojo dešimtadienio metu daugelyje rajonų pradėjo ir baigė žydėti avietės, vietomis baigė žydėti juodieji bei raudonieji serbentai, kriaušės, obelys, pradėjo formuotis aviečių, juodųjų bei raudonųjų serbentų, vyšnių, slyvų, kriaušių ir obelų vaisiai. Mėnesio viduryje Biržų apylinkėse pradėjo formuotis vyšnios vaisiai, Klaipėdos apylinkėse – obelų vaisiai, daug kur baigė žydėti avietės, susiformavo aviečių vaisiai. Trečiojo dešimtadienio metu Telšių, Dotnuvos, Utenos, Kauno, Vilniaus, Lazdijų apylinkėse pradėjo žydėti liepos.

Birželio mėnesį Kauno MS buvo fiksuojamos vidutinės ir aukštos UVI indekso reikšmės. Šio mėnesio vidutinis UVI indeksas (5,2) buvo artimas daugiamečiam vidurkiui (5,3). Birželį aukščiausia UVI reikšmė (6,6) buvo fiksuota 25 d. (daugiametį šios dienos vidurkį viršijo 1,0), o mažiausia vyravo 13 d., kai už daugiametį vidurkį buvo mažesnė 1,5 karto bei siekė 3,6.

4 pav. UVI indekso kaita Kauno MS birželio mėnesį

Birželio mėnesį Kauno MS išmatuotos bendrojo ozono kiekio (toliau – BOK) reikšmės (350 DU5) buvo artimos daugiamečiam (1993–2020 m.) vidurkiui (352 DU). Šio mėnesio pirmojoje pusėje vyravo teigiamų nuokrypių tendencija, o antrojoje – neigiamų. Aukščiausia BOK reikšmė buvo fiksuota 13 d. (432 DU), kur vidutinis paros nuokrypis nuo daugiametės reikšmės siekė 23 %, o mažiausia 309 DU 21 d., kur nuokrypis sudarė -12 %.

 5 pav. Ozono kiekio kaita (DU) Kauno MS birželio mėnesį
5 pav. Ozono kiekio kaita (DU) Kauno MS birželio mėnesį

Aukščiausias vandens lygis daugelyje upių stebėtas mėnesio pradžioje. 1 VMS vandens lygis buvo 35 cm aukštesnis nei iki šiol stebėtas birželį, 1 VMS 1 cm žemesnis. Vidutinis mėnesio vandens lygis upėse buvo nuo 39 cm žemesnis ir iki 29 cm aukštesnis už birželio vidutinį daugiametį.

Vidutinė mėnesio vandens temperatūra upėse siekė 16,5–21,4 ºC. Šilčiausias vanduo stebėtas birželio 23–25 d. – 20,5–26,4 ºC.

Vidutinis birželio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 2 cm aukštesnis nei šio mėnesio vidutinis daugiametis. Per mėnesį vandens lygis pažemėjo 17 cm. Vidutinė mėnesio vandens temperatūra buvo 20,9 ºC (vidutinė daugiametė – 17,0 ºC), aukščiausia 26,3 ºC stebėta birželio 23 d.

 

 

1 stichinis meteorologinis reiškinys kaitra ­ kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 3 dienas ar ilgiau iš eilės.

2 pavojingas meteorologinis reiškinys karštis ­ kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 1–2 dienas.

3 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49 mm kritulių.

4 stichinis lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 50–80 mm kritulių.

5 1 DU – 1/1000 cm storio ozono sluoksnis normaliomis sąlygomis – Dobsono vienetas.