2023 m. birželio mėn. apžvalga

Birželio mėn. vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 17,1 °C (teigiama 1,2° anomalija): vėsiausia buvo šiaurės vakariniame pakraštyje, 15,9–16,5 °C (teigiama 1,0° anomalija), šilčiausia – Tauragės, Ventės ir Jonavos apylinkėse, 17,6–17,8 °C (teigiama 1,2° anomalija), kitur 16,5–17,5 °C (teigiama 0,6–1,7° anomalija) (1 pav.). Aukščiausia oro temperatūra siekė 27,8–31,0 °C. 8, 15–17 ir 21 dienomis vietomis registruotas pavojingas reiškinys – karštis1. Žemiausia -1,3… 7,3 °C. Aukščiausia paros oro temperatūra registruota 21 d. Kybartuose, 31,0 °C, žemiausia – 3 d. Skuode, -1,3 °C.

1 pav. Birželio mėnesio vidutinė oro temperatūra

Birželio mėnesio vidutinis kritulių kiekis Lietuvoje buvo 44,2 mm (0,6 SKN), tačiau kritulių pasiskirstymas buvo labai netolygus: mažiausiai kritulių teko šiaurės rytiniams rajonams ir Telšių apylinkėms 9–25 mm (0,1–0,4 SKN), didžiojoje šalies dalyje iškrito 25–50 mm kritulių (0,4–0,9 SKN), pietiniuose rajonuose, šiauriniame pakraštyje ir vietomis Žemaitijoje kritulių buvo 50–101 mm (0,8–1,3 SKN) (2 pav.). Daugiausiai kritulių per mėnesį iškrito Joniškyje (100,7 mm), mažiausiai – Utenoje (9,1 mm). Joniškyje 18 d. registruotas stichinis lietus2 – 65,2 mm per 12 val., 17–19, 27–29 dienomis vietromis registruoti pavojingo lietaus3 atvejai.

2 pav. Birželio mėnesio kritulių kiekis

Birželio mėnesį Saulės spindėjimo vidutinė trukmė Lietuvoje buvo 312 val. (1,1 SKN). Ilgiausiai Saulė švietė Šilutėje 343,9 val., trumpiausiai – Varėnoje 278 val. (3 pav.).

3 pav. Saulės spindėjimo trukmė birželio mėnesį

Didžiausias vėjo greitis siekė 12,8–15,0 m/s, vietomis 16,2–19,2 m/s.

Meteorologinės vasaros arba laikotarpio, kai vidutinė paros oro temperatūra pasiekia ir viršija 15 °C, pradžia šiauriniuose, rytiniuose ir pietrytiniuose šalies rajonuose fiksuota birželio 12–13 d., t. y. apie 5 d. vėliau lyginant su SKN.

Šalnos nesitraukė ir prasidėjus kalendorinei vasarai – birželio 3–5 d. ore, o birželio 1–7 d., 1–12 d. arčiau dirvos paviršiaus ryto valandomis fiksuotos šalnos – temperatūra ore krito iki -1 °C, arčiau dirvos paviršiaus oras šalo iki -5 °C. Kadangi aktyvioji augalų vegetacija visoje šalyje jau buvo prasidėjusi, visos išvardintomis dienomis fiksuotos šalnos laikomos stichiniu meteorologiniu reiškiniu.

Stichinė sausra4 per pirmą dešimtadienį buvo fiksuota dalyje Vakarų Lietuvos – Kretingos, Klaipėdos, Neringos, Šilutės ir Vilkaviškio r. savivaldybių bei Palangos m. savivaldybės teritorijoje, o pavojinga sausra5 buvo fiksuojamas didesnėje Vakarų Lietuvos dalyje. Antrojo dešimtadienio pradžioje stichinė sausra buvo fiksuojama jau ir visoje Neringos sav. teritorijoje. Šio dešimtadienio pabaigoje stichinė sausra liko Palangos ir Klaipėdos miestuose, Neringos sav. ir dalyje Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Mažeikių, Plungės, Telšių, Akmenės, Biržų, Radviliškio, Kėdainių, Raseinių, Šakių ir Vilkaviškio rajonų ir Šiaulių (miesto ir rajono) savivaldybių teritorijose, pavojinga sausra fiksuota Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje. Trečiojo dešimtadienio pradžioje sausra nesitraukė iš Vakarinės šalies dalies bei plėtėsi į Šiaurės rytinę šalies dalį. Dėl gausesnių kritulių, stichinė sausra mėnesio pabaigoje baigėsi pajūrio zonoje, tačiau toliau buvo fiksuojama Mažeikių, Telšių, Plungės, Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Anykščių ir Utenos rajonų bei Šiaulių (miesto ir rajono) savivaldybėse, o pavojinga sausra – šiaurės rytinėje šalies dalyje.

Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo apie 20–23 °C, žemiausia šiame gylyje daug kur krito iki 10–14 °C (Šilutėje iki 9°C), aukščiausia kilo iki 27–34 °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje krito iki 12–16 °C, aukščiausia šiame gylyje kilo iki 23–29 °C.

Birželio mėnesį Kauno MS buvo fiksuojamos vidutinės ir aukštos UVI indekso reikšmės. Šio mėnesio vidutinis UVI indeksas (4,6) buvo (0,7) žemesnis už daugiametį vidurkį (5,3). Birželį aukščiausia UVI reikšmė (5,7) buvo fiksuota 23 d., kuri buvo vos 0,4 didesnė už daugiametę šios paros reikšmę (5,3), o mažiausia (2,9) reikšmė fiksuota 17 d. – net 2,4 mažesnis už daugiametį vidurkį.

4 pav. UVI indekso kaita Kauno MS birželio mėnesį

Kauno MS kovo 23 d. sugedo spektrofotometras, todėl birželio mėnesio ozono duomenų nėra.

Birželio mėnesį daugelyje vandens matavimo stočių vidutinis vandens lygis buvo 1–57 cm žemesnis už vidutinį daugiametį vandens lygį, vietomis – 2–25 cm aukštesnis už jį. Visoje Lietuvoje nuo gegužės 21 d. stebimas žymus upių vandeningumo sumažėjimas, vandens lygiai upėse yra mažesni nei žemiausias daugiametis vidutinis vandens lygis (susidariusios sąlygos atitinka hidrologinės sausros kriterijus). Birželio 15 d. hidrologinė sausra buvo stebima 20 vandens matavimo stočių (toliau – VMS), 18 VMS vandens lygiai artimi sausrai.  Tačiau, sulaukus lietaus, jau mėnesio paskutinę dieną hidrologinė sausra buvo stebima 14 VMS, 16 VMS vandens lygiai artimi sausrai. 

Nauji birželio mėnesio minimalūs vandens lygiai pasiekti: Nevėžyje ties Panevėžiu 4 cm (buvęs 8 cm), Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu 14 cm (buvęs 17 cm), Aunuvoje ties Aunuvėnais 81 cm (buvęs 82 cm), Kražantėje ties Pluskiais -6 cm (buvęs -5 cm).

Vidutinis birželio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 5 cm žemesnis nei šio mėnesio vidutinis daugiametis vandens lygis. Vandens lygiai žemesni už vidutinį daugiametį stebėti Nemune ties Birštonu ir Nemune ties Darsūniškiu, atitinkamai 14 ir 16 cm.

Paskutinę mėnesio dieną vandens temperatūra upėse siekė 16,0–22,8°C, ežeruose – 19,7–22,5°C, Baltijos jūroje ir Kuršių mariose – 18,2–20,4°C.

5 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse birželio mėnesį

1 pavojingas meteorologinis reiškinys karštis – kai aukščiausia oro temperatūra pasiekia 30 °C ir daugiau ir laikosi 1–2 dienas.

2 stichinis lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 50–79,9 mm kritulių.

3 pavojingas lietus – kai per 12 val. ar trumpesnį laikotarpį iškrenta 15–49,9 mm kritulių.

4 sausra augalų vegetacijos laikotarpiu – stichinis reiškinys, kai 30 iš eilės einančių parų TPI (temperatūros–kritulių indeksas ) <3,5.

5 sausra augalų vegetacijos laikotarpiu – pavojingas reiškinys, kai 15 iš eilės einančių parų TPI<3,5.