2018 m. sausio mėn. apžvalga

Sausio mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo nuo -0,1 °C pajūryje iki -2,8 °C rytiniuose šalies rajonuose (1–2° aukštesnė už standartinę klimato normą (toliau – SKN)). Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 4…9 °C. Žemiausia oro temperatūra daugelyje rajonų nukrito iki -11…-17 °C, pajūryje iki -9…-10 °C.

Per sausio mėnesį didesnėje Lietuvos dalyje kritulių iškrito 56–107 mm (1,3–1,7 SKN), kai kuriuose šiauriniuose ir pietrytiniuose rajonuose 40–55 mm (beveik SKN).

Pirmoje sausio pusėje tik pavieniuose rajonuose buvo fiksuojami sniego dangos pėdsakai. Visoje šalyje sniego danga susidarė mėnesio viduryje ir storiausia ji buvo antrojo dešimtadienio pabaigoje – trečiojo pradžioje: daug kur siekė 4–10 cm, vietomis pietiniuose rajonuose 11–17 cm. Nuo trečiojo dešimtadienio vidurio, atšilus orams, sniegas sparčiai tirpo ir paskutinėmis mėnesio dienomis sniego buvo likę tik vietomis.

Dirvožemiai, pradėję šalti mėnesio pradžioje, giliausiai buvo įšalę pirmomis trečiojo dešimtadienio dienomis – įšalo gylis svyravo nuo 14–16 cm Vidurio Lietuvos lygumoje iki 41–45 cm Biržų ir Varėnos apylinkėse. Orams atšilus įšalas nuo paviršiaus pradėjo gana sparčiai tirpti. Paskutinėmis sausio dienomis Vilkaviškio, Lazdijų ir Šilutės apylinkėse įšalo nebebuvo, o kitur šalyje nuo paviršiaus jis buvo atitirpęs nuo 2 iki 18 cm.

Didžiausias vėjo greitis daug kur sausį siekė 15–20 m/s, Nidoje 22 m/s.

Sausio mėnesį Saulės spindėjimo trukmė buvo 24–40 val. (3–14 val. trumpesnė už SKN).

Daugelyje upių aukščiausias vandens lygis buvo pirmąjį dešimtadienį ir mėnesio paskutinėmis dienomis. Stichinis vandens lygis stebėtas 4 VMS. Vidutinis mėnesio vandens lygis daugelyje upių buvo 5–114 cm aukštesnis už sausio mėnesio vidutinį daugiametį.

Ledo reiškiniai (ižas, priekrantės ledas) stebėti nuo sausio 13 d. Dalis upių pasidengė ledu. Sausio 27–29 d. praėjo ledonešis.

Vidutinis sausio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 34 cm, Totoriškių ežere – 25 cm aukštesnis už šio mėnesio vidutinį daugiametį. Ledo dariniai Totoriškių ežere pasirodė sausio 8 d., Tauragno ežere – sausio 13 d. Ežerai užšalo sausio 14 d. (Tauragno ežere stebėtas ledas su properšomis). Storiausias ledas buvo sausio 24–27 d. (17 cm Totoriškių ežere, tik 6 cm Tauragno ežere).