Ledo sangrūdų potvynių rizikos valdymas Latvijos ir Lietuvos regionuose besikeičiant klimatui (ICEREG)

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras, kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pradėjo įgyvendinti naują projektą „Ledo sangrūdų potvynių rizikos valdymas Latvijos ir Lietuvos regionuose besikeičiant klimatui“ (ICEREG).

Ledo sangrūdos upėse yra labai pavojingos – dėl sangrūdų pakilęs vandens lygis gali užtvindyti didelius plotus ir padaryti daug žalos Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų bendruomenėms ir ekonomikai. Specifinė ledo sankaupų susidarymo dinamika vis dar nėra pakankamai ištirta, todėl prognozuoti ledo sangrūdų sukeliamus potvynius yra sudėtinga. Neturint tikslių prognozių, nėra galimybės iš anksto įspėti gyventojų apie galimus pavojus. Dėl to galimi ne tik didesni turto nuostoliai, bet ir sveikatos sutrikdymai ar net prarastos gyvybės.

Ledo sangrūda Neryje ties Vilniumi 2021 m. pavasarį.

ICEREG projekto tikslas – modeliuoti ir kartografuoti ledo sangrūdų pažeidžiamose Lietuvos – Latvijos teritorijose sukeliamus potvynius. Sukurtas modelis bus naudojamas esamai ankstyvojo perspėjimo sistemai tobulinti, naudojant informaciją apie ledo sangrūdų potvynius. Projektas padidins Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų saugumą ir atsparumą iššūkiams, susijusiems su ledo sangrūdų sukeliamų potvynių rizika, dažnėjančia dėl klimato kaitos.

Planuojama veikla – remiantis istorinių duomenų analize, bus sukurtas koncepcinis ledo sangrūdų susidarymo ir šio reiškinio sukeliamo potvynio užliejimo modelis. Taip pat bus įvertinti ledo sangrūdų atsiradimo pokyčiai dėl klimato kaitos poveikio. Tuomet bus parengti ledo potvynių pavojaus ir rizikos žemėlapiai su 0,5 %, 1 %, 10 % tikimybe 2030, 2070 ir 2100 metams. Remiantis projekto rezultatais, bus patobulinta Latvijos potvynių rizikos informacinė sistema ir Lietuvos perspėjimo sistema, papildant jas informacija apie ledo sangrūdų susidarymą ir galimus potvynius. Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos bei tikslinės grupės galės naudotis potvynių žemėlapiais, kuriuose bus pažymėtos paveiktos teritorijos, ir integruoti duomenis į abiejų šalių (Lietuvos ir Latvijos) perspėjimo sistemas.

Projekto įgyvendinimą remia Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos programa (2021–2027 m.).

Bendras projekto biudžetas – 654 082,50 EUR, įskaitant 80 proc. ERPF bendrafinansavimą.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2024-02-01 iki 2025-12-31.
Projekto numeris: LL-00136
Projekto akronimas: ICEREG

Koordinatorius: Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras, Latvija

Projekto partneriai: