Aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų stiprinimas (Tarnybos metrologijos laboratorijos rekonstrukcija)

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija”. Lėšos skiriamos Tarnybai – 490 000 Lt. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2007 m. pabaigos. Šio projekto pagalba bus rekonstruota Lietuvos hidrometeologijos prie Aplinkos ministerijos Metrologijos laboratorija. Šiuo metu vyksta prekių pirkimo procedūros.