Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas

Apie projektą

Projekto finansavimas: ES Struktūrinių fondų parama (Europos socialinis fondas) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.

Bendra projekto vertė: 1 793 394 Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2006 m. kovo 6 d. — 2008 m. birželio 1 d.

Projekto vykdytojas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Projekto partneriai: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos Ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos Ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Akmenės rajono savivaldybės administracija, Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas: tobulinti mokymo dalyvių gebėjimus geografinės informacijos valdymo ir šiuolaikinių geografinių informacinių technologijų srityje. Projektu taip pat siekiama, kad kvalifikacijos kėlimo kursus baigę mokymo dalyviai sugebėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, siejamų su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros projekto įgyvendinimu Lietuvoje.

Projekto aprašymas: įgyvendinant projektą numatoma sukurti šiuolaikinę kvalifikacijos kėlimo sistemą, kuri užtikrins galimybę geografinės informacijos specialistams ir vadovams nuotoliniu būdu nuolat gauti naujausią informaciją apie pažangą, kelti kvalifikaciją ir stiprinti gebėjimus geografinės informacijos valdymo, naudojimo sprendimams priimti ir technologijų srityje. Šiuo projektu kuriama nuotolinė kvalifikacijos kėlimo sistema papildo Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) projektą, sudarydama sąlygas projekto partnerių ir VĮ „GIS-Centro“ vadovams bei specialistams stiprinti gebėjimus, kompetenciją ir efektyviai taikyti LGII projektu kuriamas sistemas. LGII projekto tikslas sukurti modernią visą šalį apimančią geografinės informacijos perdavimo sistemą, užtikrinančią skirtingų geografinių duomenų rinkinių interoperabilumą ir valstybės registrų geografinę sąsają.

Geografinės informacijos infrastruktūros nuotoliniuose mokymuose dalyvaus 19 Tarnybos darbuotojų.

Naujienos

2008-05-12

Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos organizuoja projekto “Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas” baigiamąją konferenciją. Konferencijos metu bus pristatyta Valstybinės geografinės informacijos vystymo strategija, apžvelgti projekto rezultatai, įvertinta nauda ir ateities perspektyvos.

Renginys vyks š.m. gegužės 30 d. (penktadienį) Best Western viešbutyje Naujasis Vilnius*** (Konstitucijos pr. 14, Vilnius), Stiklo (A) konferencijų salėje. Renginio pradžia 10:00.

Renginio programa

LaikasPranešimo pavadinimasPranešėjas
9:00-10:00Registracija 
10:00-10:10Sveikinimo žodisKazys Maksvytis, Nacionalinė žemės tarnyba
10:10-10:40Valstybinės geografinės informacijos vystymo strategijaSaulius Urbanas, Nacionalinė žemės tarnyba
10:40-11:10Projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimo apžvalgaJurgita Rimkuvienė, UAB „HNIT-BALTIC“
11:10-11:40Nuotolinio mokymo pagal parengtą programą „Geografinės informacijos infrastruktūros nuotolinis mokymas“ aktualumasGintautas Mozgeris, Lietuvos žemės ūkio universitetas
11:40-12:30Kavos pertrauka 
12:30-13:00Projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ tęstinumo perspektyvos Vilniaus Gedimino technikos universiteteMarija Burinskienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
13:00-13:20Projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ tęstinumo perspektyvos Kauno kolegijojeBirutė Nenortaitė, Kauno kolegija
13:20Diskusija, baigiamasis žodisKazys Maksvytis, Nacionalinė žemės tarnyba
 Pietūs 

Registracija vyks iki 2008-05-27, 14:00 val.:
Internetu https://www.gismokymai.lt/lt/registracija_i_rengini/
El. paštu: info@sepc.lt 
Telefonu (8 5) 274 58 70
Faksu (8 5) 278 42 00

2008-05-06

Š. m. balandžio 29 d. baigėsi trečiasis (paskutinis) nuotolinių mokymo kursų semestras. Tarnybos darbuotojai gilino žinias GII-07 „Erdvinė analizė ir modeliavimas“, GII-08 „Geografinės informacijos infrastruktūros sandara“, GII-09 „Web programavimas geografinės informacijos infrastruktūrai“ mokymo kursuose ir sėkmingai išlaikė baigiamuosius egzaminus.

2008-05-09

Š. m. gegužės 8 d. Panevėžio apskrities viršininko administracijos salėje (Respublikos g. 38, Panevėžys) vyko informacinis seminaras „LGII ir geografinė informacija savivaldai”, kuriame buvo pristatyta aktuali informacija, susijusi su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII, www.lgii.lt) išvystymo koncepcija bei aptarta LGII projektu kuriamų sistemų ir metodinių priemonių nauda verslui ir visuomenei, sprendžiant savivaldos uždavinius.

2008-04-28

Š.m. balandžio 25 d. Klaipėdoje, viešbutyje „Klaipėda” (Naujoji sodo g. 1) įvyko informacinis seminaras, kuriame buvo pristatyta aktuali informacija, susijusi su projektu „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas”.

Taip pat buvo pateikta aktuali informacija apie Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII, www.lgii.lt) išvystymo koncepciją bei aptarta LGII projektu kuriamų sistemų ir metodinių priemonių nauda verslui ir visuomenei, sprendžiant savivaldos uždavinius.

2008-04-25

Š. m. balandžio 24 d. Telšių apskrities viršininko administracijos salėje (Respublikos g. 32, Telšiai) vyko informacinis seminaras „LGII ir geografinė informacija savivaldai”, kuriame buvo pristatyta aktuali informacija, susijusi su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII, www.lgii.lt) išvystymo koncepcija bei aptarta LGII projektu kuriamų sistemų ir metodinių priemonių nauda verslui ir visuomenei, sprendžiant savivaldos uždavinius.

2008-02-06

Š.m. vasario 5 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje (Utenio a. 4, Utena) įvyko seminaras „LGII ir geografinė informacija savivaldai“. Seminaro metu pristatyta aktuali informacija, susijusi su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII, www.lgii.lt) išvystymo koncepcija bei aptarta LGII projektu kuriamų sistemų ir metodinių priemonių nauda savivaldos uždavinių sprendimams, verslui ir visuomenei. Taip pat pristatyti projekto “Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas” rezultatai.

2008-02-01

Š.m. sausio 29 d. Alytaus apskrities viršininko administracijoje įvyko seminaras „LGII ir geografinė informacija savivaldai“. Seminaro metu pristatyta aktuali informacija, susijusi su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII, www.lgii.lt) išvystymo koncepcija bei aptarta LGII projektu kuriamų sistemų ir metodinių priemonių nauda savivaldos uždavinių sprendimams, verslui ir visuomenei. Taip pat pristatyti projekto “Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas” rezultatai.

2008-01-08

Prasidėjo paskutinis nuotolinių mokymo kursų semestras. Š. m. sausio 8 d. 13.00 val. vyks mokymo kurso GII-07 „Erdvinė analizė ir modeliavimas“ įvadinė sesija VGTU Nuotolinių studijų centre (Trakų g. 1/26, Vilnius).

2007-12-27

Lietuvos geografinės informacijos valdytojai jau pajautė ES paramos naudą

Žmonių išteklių plėtrai skiriamos Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšos ženkliai prisidės prie ilgalaikės geografinės informacijos valdytojų teikiamų paslaugų plėtros. ES socialinio fondo teikiamomis kokybinių pokyčių galimybėmis, skirtomis darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymui naudojasi Lietuvos miestuose ir rajonuose dirbantys karjeros tarnautojai, o netolimoje ateityje projekto rezultatais ketinama pasidalinti ir su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Plačiau: Informacinis pranešimas GIS

2007-12-12

Trečiasis nuotolinių mokymo kursų semestras prasidės 2008 m. sausio 8 d. ir tęsis iki 2008 m. balandžio 29 d. Projekto dalyviai šį semestrą studijuos tris kursus: GII-07 „Erdvinė analizė ir modeliavimas“, GII-08 „Geografinės inforamcijos infrastruktūros sandara“ ir GII-09 „Web programavimas geografinės informacijos infrastruktūrai“.

Trys mokymo kursai išdėstyti taip, kad jų mokymo pradžia ir pabaiga nesutaptų. Tuo siekiama išskleisti atsiskaitymų datas ir optimizuoti mokymo dalyvių mokymosi laiką. Ši galimybė atsirado todėl, kad paskutinis semestras yra santykinai ilgesnis (gali tęstis nuo 2008 m. sausio iki balandžio mėn.). 2008 m. gegužės mėn. liks pakartotiniams atsiskaitymams ir projekto apibendrinimo/užbaigimo darbams.

Įvadinės sesijos numatytos 2008 m. sausio 8, 29 bei vasario 12 d. Jos vyks VGTU Nuotolinių studijų centre. Mokymo dalyvių atvykimas nebūtų privalomas, kadangi paskaita būtų tiesiogiai transliuojama internetu.

Tarpiniai seminarai vyks 2008 m. vasario, kovo mėn. Jų metu bus aptarti pasiekti rezultatai, aktualiausi klausimai bei iškylančios problemos.

Visų trijų kursų galutiniai atsiskaitymai numatomi 2008 m. kovo paskutinėmis dienomis bei balandžio mėn. Iki to laiko mokymo dalyviai turės būti atsiskaitę už praktines užduotis.

Trečiojo semestro preliminarus tvarkaraštis (2008-01-08 — 2008-04-29)

GII-07 „Erdvinė analizė ir modeliavimas” (2008-01-08 — 2008-03-28)
Įvadinė sesija 2008-01-08
Tarpinis seminaras 2008-02-21
Tarpinis atsiskaitymas 2008-02-22
Galutinis atsiskaitymas 2008-03-28
GII-08 „Geografinės inforamcijos infrastruktūros sandara” (2008-01-29 — 2008-04-15)
Įvadinė sesija 2008-01-29
Tarpinis seminaras 2008-03-06
Tarpinis atsiskaitymas 2008-03-07
Galutinis atsiskaitymas 2008-04-15
GII-09 „Web programavimas geografinės informacijos infrastruktūrai” (2008-02-12 — 2008-04-29)
Įvadinė sesija 2008-02-12
Tarpinis seminaras 2008-03-20
Tarpinis atsiskaitymas 2008-03-21
Galutinis atsiskaitymas 2008-04-29

2007-12-10

2007 m. gruodžio 7 d. baigėsi II (rudens) nuotolinių mokymų semestras. Tarnybos darbuotojai gilino žinias GII-03 „Geografinės informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys“, GII-04 „Geografinės informacijos infrastruktūros taikymų sritys“ ir GII-05 „Geografinių duomenų bazių valdymo sistemos“ mokymo kursuose ir sėkmingai išlaikė baigiamuosius egzaminus.

2007-11-28

2007 m. lapkričio 28 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto centriniuose rūmuose vyko renginys, kurio metu buvo aptarti projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas” plėtros klausimai, I semestro mokymo rezultatai ir įteikti šio semestro baigimo pažymėjimai.

Pažymėjimai įteikti mokymų dalyviams, kurie sėkmingai baigė GII-01 „Geografinių informacinių sistemų pagrindai”, GII-02 „Geografinės informacijos organizavimas ir valdymas”, GII-06 „Geodezija ir kartografija geografinės informacijos infrastruktūros poreikiams” kursus.

2007-11-12

2007 m. lapkričio 28 d. 10.30 val. Vilniaus Gedimino technikos universiteto centrinių rūmų 3 auditorijoje vyks renginys, skirtas I semestro nuotolinio mokymo rezultatų bei projekto plėtros aptarimui ir šio semestro baigimo pažymėjimų įteikimui.

2007-11-12

Renginys „Geografinė informacija – žinių visuomenei“

2007 m. lapkričio 22 d. (ketvirtadienį) Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultete (Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno r.) įvyks VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro„GIS-Centras“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno kolegijos organizuojamas renginys „Geografinė informacija – žinių visuomenei“.

Renginyje bus pristatyta aktuali informacija, susijusi su įgyvendinamais projektais „Lietuvos geografinės Informacijos infrastruktūros (LGII išvystymas)“ ir „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“, bei atidarytas GIS kompetencijų centras.

Programa DOC 55 KB

2007-10-08

Projekto valdymo grupės posėdis vyks 2007 m. spalio 12 d. Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos.

Posėdžio darbotvarkė:

1) dalyvių pažymių knygelių suvestinių ir gaunamo pažymėjimo tipo galutinis suderinimas ir patvirtinimas;2) pažymėjimų šablonų patvirtinimas, jų teikimo tvarkos suderinimas;

3) mokymo dalyvių vertinimo tvarkos peržiūra;4) UAB „HNIT-BALTIC“ parengtos projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ mokymo paslaugų vykdymo tarpinės ataskaitos Nr. 3 svarstymas.

Projekto dalyvių pastabos dėl tarpinės ataskaitos laukiamos iki 2007 m. spalio 11 d.

2007-09-27

Tarnyba gavo projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ mokymo paslaugų vykdymo tarpinę ataskaitą Nr. 3, kuriai ketina pateikti pastabų.

2007-09-20

Prasidėjo nuotolinio mokymo II (rudens) semestras (2007 m. rugsėjo 18 – gruodžio 7 d.). Rugsėjo 18-19 d. vyko įvadinės paskaitos Vilniaus Gedimino technikos universitete, kurių metu buvo apibendrinti I semestro rezultatai ir pristatyti nauji mokymo dalykai. Šį semestrą Tarnybos darbuotojai studijuos GII–03 „Geografinės informacijos standartai, specifikacijos ir metaduomenys“, GII–04 „Geografinės informacijos infrastruktūros taikymų sritys“ ir GII–05 „Geografinių duomenų bazių valdymo sistemos“ kursus.

2007-09-18

Rugsėjo 17 d. pasibaigė nuotolinio mokymo I (vasaros) semestras. Tarnybos darbuotojai stiprino gebėjimus GII-01 „Geografinių informacinių sistemų pagrindai”, GII-02 „Geografinės informacijos organizavimas ir valdymas” bei GII–06 „Geodezija ir kartografija Geografinės informacijos infrastruktūros poreikiams” mokymo kursuose ir sėkmingai išlaikė baigiamuosius egzaminus.

2007-05-23

Nacionalinė žemės agentūra prie Žemės ūkio ministerijos organizuoja informacinį seminarą „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“, kuris įvyks 2007 m. gegužės 28 d. 9.00 val. Best Western viešbutyje Naujasis Vilnius (Konstitucijos pr. 14, Vilnius), Gintaro konferencijų salėje.

Informacinis seminaras
„Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“
PROGRAMA
________________________________________
Registracija vyks iki 207-05-25, 14.00 val.: el. paštu info@sepc.lt, telefonu 8 5 274 5871, faksu 8 5 278 4200Laikas

Įvadinių paskaitų metu buvo pristatyta projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos” eiga, problematika, supažindinta su nuotolinio mokymo projekto tikslais bei identifikuoti siekiami rezultatai.

Šių įvadinių paskaitų metu taip pat buvo pristatytas nuotolinio mokymo procesas, sistemos naudotojai supažindinti su sistemos galimybėmis bei naudojimo ypatumais.

Dėstytojai Gintautas Mozgeris (GII-01 kursas), Aida Mačerinskienė (GII-02 kursas), Žilvinas Stankevičius (GII-06 kursas) pristatė savo dėstomą mokymo kursą ir supažindino mokymo dalyvius su mokymo madžiaga, turiniu, praktinėmis užduotimis, jų atlikimo tvarka. Įvadinių paskaitų metu buvo pademonstruotas vienos praktinės užduoties atlikimo procesas.

LaikasPranešimo pavadinimasPranešėjas
09:00- 09:30Registracija 
09:30- 10:00Lietuvos geografinės (erdvinės) informacijos infrastruktūros vystymasSaulius Urbanas, Nacionalinė žemės tarnyba
10:00- 10:30GIS nuotolinių mokymų aktualumasEimuntas Paršeliūnas, VGTU
10:30-11:00Projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimasAušra Kalantaitė, Nacionalinė žemės tarnyb
11:00-11:30Geografinių informacinių sistemų mokymas nuotoliniu būduJurgita Rimkuvienė, UAB „HNIT-BALTIC“
11:30-12:00Kavos pertrauka 
12:00-12:30Nuotolinio mokymo programos „Geografinės informacijos infrastruktūros nuotolinis mokymas“ apžvalgaDoc. Dr. Gintautas Mozgeris, Lietuvos žemės ūkio universitetas
12:30-13:00Diskusija 

2007-04-05

Projekto valdymo grupė 2007 m. balandžio 5 d. patvirtino projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas” įvadinę mokymo paslaugų teikimo ataskaitą Nr.1, kurią parengė paslaugų teikėjų grupė: UAB “HNIT-BALTIC” ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

2007-03-15

Projekto valdymo grupė 2007 m. kovo 15 d. patvirtino projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas” įvadinę mokymo paslaugų teikimo ataskaitą, kurią parengė paslaugų teikėjų grupė: UAB “HNIT-BALTIC” ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

2007-01-23

Pradėjo veikti projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas” tinklalapis www.gismokymai.lt, kuris skirtas viešinti projekto veiklas, sudaryti galimybę projekto dalyviams bendrauti bei pateikti naujausią informaciją susijusią su projektu.

2007-01-22

Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2007 m. sausio 22 d. pasirašė iš dalies Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas” (toliau – Projektas) mokymo paslaugų pirkimo trišalę sutartį su paslaugų teikėjų grupe: UAB “HNIT-BALTIC” ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Šia sutartimi iki 2008 m. birželio 1d. paslaugų teikėjų grupė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos įsipareigojo atlikti Projekto mokymo paslaugas:

1. parengti nuotolinio mokymo programą „Geografinės informacijos infrastruktūros nuotolinis mokymas“ (toliau – Mokymo programa);

2. parengti nuotolinio mokymo metodikas, mokymo planą ir mokymo dalyvių įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo metodikas pagal parengtą Mokymo programą;

3. parengti mokymo medžiagą pagal parengtą Mokymo programą;

4. Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 227 darbuotojų (toliau vadinama mokymo dalyviai) nuotolinio mokymo pagal parengtą Mokymo programą, mokymo metodiką, mokymo planą ir mokymo dalyvių įvertinti įgytas žinias, išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

2007-01-17

Dalyvių nuotolinis mokymas pagal parengtą Mokymo programą, mokymo metodiką, mokymo planą numatytas nuo 2007m. gegužės mėnesio.

2006-12-22

Pasirašyta Projekto informacijos sklaidos ir reklamos paslaugų pirkimo sutartis su VšĮ „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“.

2006-11-18

Vykdomas Projekto audito paslaugų pirkimas.

2006-11-12

Vykdomas Projekto mokymo paslaugų pirkimas.

2006-10-03

Vykdomas Projekto informacijos sklaidos ir reklamos paslaugų pirkimas.

2006-09-13

2006 m. rugsėjo 13 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 66 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas Projekto finansinio audito paslaugoms atlikti.

2006-09-06

2006 m. rugsėjo 6 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 66 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas Projekto mokymo paslaugoms atlikti.

2006-03-20

Pradėti rengti pirkimų dokumentai Projekto paslaugoms atlikti.

Nuorodos

www.gismokymai.lt 
europa.eu 
www.esparama.lt 
www.esf.lt 
www.nzt.lt 
www.socmin.lt