Pažangių elektroninių paslaugų, suteikiančių galimybę elektroninėje erdvėje gauti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas, sukūrimas

Projektas „Pažangių elektroninių paslaugų, suteikiančių galimybę elektroninėje erdvėje gauti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas, sukūrimas” Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-028

Projekto tikslas: didinant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) paslaugų prieinamumą ir patrauklumą, perkelti teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę, sukuriant priemones e. paslaugų gavėjams ne tik iš Lietuvos, bet ir iš ES patogiai jas užsisakyti ir gauti rezultatus. Projektas yra orientuotas į visus fizinius ir juridinius asmenis, kurie yra suinteresuoti Tarnybos teikiamais duomenimis.

Projekto uždaviniai: patobulinti Tarnybos teikiamas paslaugas, atsižvelgiant į specializuotų naudotojų poreikius, ir įsigyti kompiuterinę ir kitą techninę ir programinę įrangą, reikalingą išplėtoti informacinę sistemą.

Projekto finansavimas: 2007–2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos

Bendra projekto vertė: 7,572 mln. Lt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. rugpjūčio mėn. – 2015 m. birželio mėn.

Projekto vykdytojas: Tarnyba

Projekto partneris: Vilniaus universitetas

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esparama.lt

www.cpva.lt

www.vu.lt